Prioriteiten

Om invulling te geven aan beleidsrijke invulling van het programma Erasmus+ heeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ in afstemming met het ministerie van OCW en diverse stakeholders 'inclusie' en 'professionalisering 'benoemd als prioriteiten. Deze prioriteiten zijn zowel op Europees als nationaal niveau van belang voor het onderwijs.

Professionalisering van medewerkers in onderwijs en training

Onder professionalisering verstaan we alle vormen van initiële en post-initiële scholing en andere vormen van non-formeel en informeel leren die al dan niet tot formele kwalificaties of erkenning leiden. Professionele ontwikkeling kan binnen Erasmus+ plaatsvinden zowel met internationale mobiliteit (KA1-projecten) als met strategische partnerschappen (KA2-projecten).

1. Informatie en inspiratie

Lees en deel inspirerende verhalen van onderwijsprofessionals, die met Erasmus+ naar het buitenland zijn geweest.

2. Kennis en gereedschappen

Wij delen graag onze kennis over internationale mobiliteit met je.

3. Subsidiemogelijkheden voor onderwijsprofessionals

Voor docenten en andere onderwijsmedewerkers (ook voor vrijwilligers) zijn er mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, om zichzelf professioneel te ontwikkelen.

Inclusie

Het bevorderen van kansengelijkheid, inclusie, diversiteit en non-discriminatie in het onderwijs door innovatieve en geïntegreerde aanpakken. Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale, maatschappelijke en interculturele competenties, media geletterdheid en kritisch denken. Alsmede het tegengaan van discriminatie, racisme, pesten en geweld.