Veelgestelde vragen en terugblik Nederlandse TCA's

Meerdere sectoren

Op deze pagina vind je meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan een Europese Transnational Cooperation Activity (TCA). Daarnaast is een overzicht van TCA's die eerder zijn georganiseerd in Nederland toegevoegd.

Wat is het doel van een TCA?

Nationale agentschappen Erasmus+ organiseren internationale activiteiten voor (potentiële) deelnemers en stakeholders van het programma. Het doel is om de samenwerking tussen verschillende organisaties actief te stimuleren en de ontwikkeling van de doelstellingen van het programma in het veld te ondersteunen. Deze activiteiten dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit en impact van het programma Erasmus+. Een TCA (Transnational Cooperation Activity) kan zowel een thematische insteek hebben, als bijvoorbeeld het vinden van samenwerkingspartners in de vorm van een contactseminar.

Voor wie is een TCA bedoeld?

Een TCA is bedoeld voor zowel potentiële aanvragers, als projectcoördinatoren van projecten gericht op mobiliteit (KA1), strategische partnerschappen (KA2) en beleidsvorming (KA3). Ook stakeholders of experts kunnen deelnemen wanneer zij actief betrokken zijn bij het thema dat tijdens een TCA centraal staat. Per contactseminar kunnen maximaal twee tot drie deelnemers uit Nederland deelnemen. Het aantal beschikbare plaatsen staat bij de informatie over het contactseminar aangegeven. Van de deelnemers verwachten wij een proactieve instelling tijdens het seminar, de verplichte verslaglegging en de bereidheid ervaringen breed te delen, bijvoorbeeld op een van de bijeenkomsten die het NA Erasmus+ organiseert.

Wat is een thematisch seminar? 

Het programma Erasmus+ biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan thematische seminars. Het organiserend Nationaal Agentschap bepaalt het thema dat centraal staat gedurende dit seminar en geeft aan voor welke doelgroepen dit seminar interessant is. De thema’s die centraal staan zijn gelinkt aan de doelstellingen, thema’s en doelgroepen van het programma Erasmus+. Doel van het seminar is het bij elkaar brengen van experts en projectpartners uit het veld, het stimuleren van kennisuitwisseling en thematische verdieping.  Daarnaast wordt algemene informatie gegeven over het programma Erasmus+, advies gegeven over het opstellen van een projectaanvraag en kunnen deelnemers in contact komen met potentiële projectpartners.

Wat is een contactseminar?

Het programma Erasmus+ biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan contactseminars. Deze Transnational Cooperation Activities worden door Nationaal Agentschappen in heel Europa georganiseerd, met als doel om docenten en vertegenwoordigers van organisaties uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen voor kennisuitwisseling, kennisverdieping en het bouwen aan strategische samenwerkingsverbanden.  

Wat is de duur van een TCA?

Een TCA duurt meestal drie tot vijf dagen.

Welke kosten worden vergoed?

Het Nationaal Agentschap heeft de mogelijkheid om de reis-en verblijfkosten voor deelname aan een (contact)seminar te vergoeden; zoals het (openbaar) vervoer en een kilometervergoeding van 19 eurocent. Parkeerkosten op de luchthaven worden niet vergoed. Na de officiële bevestiging van deelname boekt de deelnemer zelf het vliegticket (economy class). Verdere details over declarabele kosten vind je terug in het contract en op het declaratieformulier. Voor specifieke vragen kun je terecht bij de TCA-officer van het Nationaal Agentschap. 

Hoe meld ik mij aan?

De procedure voor aanmelden kan per seminar verschillen. Op de detailpagina van het evenement vind je alle informatie hierover terug. Vaak vindt nog een nationale selectie plaats. Je ontvangt dan van het Nationaal Agentschap naast een ontvangstbevestiging later ook bericht of je aanmelding gehonoreerd wordt.

Eerder plaatsgevonden TCA's in Nederland

2019: TCA Professional development of staff in VET

2019: TCA Guidance to the labour market

2019: TCA Inclusion and diversity in a learning environment

2018: TCA Professional development quality of teachers through mobility

2017: TCA Contactseminar Intercultural competences

2017: TCA Newly arrived migrants

2016: TCA Culture of Quality in VET (Quality Assurance)

2016: TCA E-government and social inclusion of low skilled adults

Meer vragen?

Staat je vraag er niet bij? Wanneer je wilt deelnemen aan een TCA voor het primair, voortgezet of hoger onderwijs, neem dan contact op met po-vo-ho@erasmusplus.nl.  Wil je deelnemen aan een TCA voor het middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie? Neem dan contact op met tca@cinop.nl.