Overzicht toegekende projecten

Hieronder vind je een overzicht van alle Nederlandse projecten met een toegekende subsidie Erasmus+ (gesorteerd op sector, actielijn en calljaar).

Primair en voortgezet onderwijs

KA1: mobiliteit

Toekenningen KA101: 

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 20182019

Verantwoordingen:

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 20182019

KA2: samenwerking

Toekenningen KA201: 

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Verantwoordingen:

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

KA229: School exchange partnerships
Toekenningen:
2018 | 2019

Verantwoordingen:
2018 | 2019

Middelbaar beroepsonderwijs

KA1: mobiliteit

Toekenningen KA102-116: 

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 

Verantwoordingen:

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2018 (addendum) |  2019 

KA109: VET Mobility Charters

Toekenningen KA109:

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Verantwoordingen KA109:

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Overzicht VET Mobility Charters (KA109)

KA2: samenwerking

Toekenningen: 

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Verantwoordingen:

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019

Hoger onderwijs

KA1: mobiliteit

Toekenningen KA103: 

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 20182019

Verantwoordingen KA103:

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 20182019

Toekenningen KA107: 

2015 (R2) | 2016 | 2017 | 20182019

Verantwoordingen KA107:

2015 (R1) | 2015 (R2) | 2016 | 2017 | 20182019

KA2: samenwerking

Toekenningen: 

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Verantwoordingen:

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 20182019

Volwasseneneducatie

KA1: mobiliteit

Toekenningen: 

2014 | 2015 | 2016-R-1 2016-R-2 | 2017-R-1 / 2017-R2 | 2018-R1 | 2018-R2 | 2019 

Verantwoordingen:

2014 | 2015 | 2016-R-12016-R-2 | 2017-R-1 / 2017-R-2 | 2018-R1 | 2018-R-2 | 2019 

KA2: samenwerking

Toekenningen: 

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Verantwoordingen:

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Jeugd en jongerenwerk

KA1: mobiliteit

Toekenningen:
2014-R1 / 2014-R2 / 2014-R3
2015-R1 / 2015-R2 / 2015-R3
2016-R1 / 2016-R2 / 2016-R3
2017-R1 / 2017-R2 / 2017-R3
2018-R1 / 2018-R2 / 2018-R3
2019-R1 / 2019-R2 / 2019-R3

KA2: samenwerking

Toekenningen:
2014-R1 / 2014-R2 /      -     
2015-R1 / 2015-R2 / 2015-R3
       -         / 2016-R2 / 2016-R3
2017-R1 / 2017-R2 / 2017-R3
2018-R1 / 2018-R2 / 2018-R3
2019-R1 / 2019-R2 / 2019-R3

KA3: beleidsontwikkeling

Toekenningen:
2014-R1   / 2014-R2   /        -       
2015-R1  /         -          / 2015-R3
2016-R1 / 2016-R2  / 2016-R3
2017-R1 / 2017-R2 / 2017-R3
       -        / 2018-R2 / 2018-R3
2019-R1 / 2019-R2 / 2019-R3