Projectopzetformulieren

Meerdere sectoren

Deze formulieren helpen jou je projectidee te structureren, zodat het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training of het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd je hierop feedback kan geven per mail, telefonisch of tijdens een adviesgesprek.

We verzoeken je vriendelijk het formulier in te vullen voorafgaand aan het vragen van advies over je aanvraag/projectidee.

Let op: dit formulier komt niet in de plaats van het aanvraagformulier dat je in moet vullen als je een subsidieaanvraag indient.

Kies de projectopzetformulier voor de actielijn en sector waarop jouw idee betrekking heeft:

Projectopzetformulieren voor lerende mobiliteit:

Projectopzetformulieren voor Strategische partnerschappen: