Inspiratie & resultaten

Veel van onze projecten leiden tot indrukwekkende projectresultaten. Lees hier hun verhalen, leer en raak geïnspireerd!

Filter

Together Old and Young versterkt intergenerationeel leren

In het project Together Old and Young: Practitioners Learning and Upscaling Skills (TOY-PLUS) werkt ICDI samen met Europese partners aan het versterken van intergenerationeel leren tussen jonge kinder...

Volwasseneneducatie Lees case

COMBI ontwikkelt instrumenten om migranten een minderheidstaal te leren

Hoe instrueer je en begeleid je migranten om zich te bekwamen in de (minderheids)talen die nodig zijn voor het werken in bijvoorbeeld de gezondheidszorg? Het COMBI-project (vanuit Nederland gecoördine...

Volwasseneneducatie Lees case

Tools voor begeleiders: beter leren omgaan met eenzaamheid

Tijdens het project ‘Restoring dreams to tackle loneliness’ slaan zeven landen de handen ineen om praktijkervaring uit te wisselen. Vanuit Nederland neemt zorgorganisatie HVO-Querido deel aan het gren...

Volwasseneneducatie Lees case

Validation policy for volunteering organizations

Mensen ontwikkelen in vrijwilligerswerk veel vaardigheden die nuttig zijn voor de arbeidsmarkt of hun opleiding. Maar deze competenties worden vaak nog niet herkend én erkend. Met het project Erasmus+...

Volwasseneneducatie Lees case

Extending the Literacy Houses Approach

Liefst één op de negen mensen tussen de 16 en 65 jaar in Nederland heeft grote moeite met lezen en schrijven. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor hun functioneren in de maatschappij. Met de Taal voor ...

Volwasseneneducatie Lees case

Digitale tools zijn onmisbaar bij praktijkgestuurd volwassenenonderwijs

Nieuw online lesmateriaal is er volop. Helaas gaat toepassing op de werkvloer niet vanzelf. “Binnen de volwasseneneducatie is een aanzienlijk deel van de cursisten laagopgeleid en ze zijn zeker niet a...

Volwasseneneducatie Lees case

‘Vol vertrouwen leren omgaan met numerieke informatie’

Laaggeletterheid is langzamerhand een bekend begrip. Het verwierf daardoor een duidelijke plek op de politieke agenda. Dat ook laaggecijferdheid een grote groep volwassenen dagelijks in de problemen b...

Volwasseneneducatie Lees case

Niet-formeel leren laat nieuwkomers slagen in hun tweede thuisland

De meeste Noord-Europese landen kenden de afgelopen jaren een grote toestroom aan vluchtelingen. De stroom neemt wat af. Wel zijn verschillende overheden en organisaties nog steeds hard bezig om de ni...

Volwasseneneducatie Lees case

‘Inclusieve projecten verkleinen overlast op straat’

Gedreven professionals en vrijwilligers jagen op die manier een hoger doel na. ‘We richten ons op de mens achter de overlastgever. Het is onze overtuiging dat ieder mens het potentieel heeft iets te l...

Volwasseneneducatie Lees case

‘Kwetsbare ouders en kinderen versterken in digitaal burgerschap’

Als je wilt dat iedereen -dus ook sociaal kwetsbare gezinnen, waaronder veel migranten gezinnen- volwaardig mee kunnen draaien in onze democratische Europese samenleving, is het belangrijk dat ook zij...

Volwasseneneducatie Lees case

“De inzet van taalvrijwilligers is goud waard”

Om mee te doen in de samenleving, moeten migranten taalvaardig zijn. In hun onderwijs krijgen zij steun van taalvrijwilligers. Het project VIME richt zich met het met partners in het Verenigd Koninkri...

Volwasseneneducatie Lees case

Naar een structurele aanpak van laaggeletterdheid

Met het Taal voor het Leven-programma van Stichting Lezen & Schrijven pakken gemeenten en organisaties laaggeletterdheid aan. West-Brabant loopt hierin voorop en zocht inspiratie in het buitenland met...

Volwasseneneducatie Lees case
Filter op sector
Filter op prioriteiten
Filter op jeugd & jongerenwerk