“Wij geven jonge migranten de betekenis in hun dagen terug”

Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 21 december 2018

Migratie is nog altijd een actueel onderwerp. Zowel in Europa als wereldwijd verlaten veel jongeren hun land. Ze vluchten voor hun eigen veiligheid of ze vertrekken vanwege een gebrek aan basisbehoeften, werkgelegenheid of toekomstperspectief.

Het platform ONE WORLD Citizens streeft met internationale jongerenprojecten naar een betere wereld en een duurzame toekomst. Een van die projecten is Dialogue for Inclusion, een jaarlijks terugkerende conferentie van drie dagen. Jongeren uit alle hoeken van de wereld voeren hier een dialoog over sociale inclusie. Ze doen dit met twee doelen: enerzijds de integratie van immigranten in een land verbeteren en anderzijds voorkomen dat jongeren een land verlaten. ONE WORLD Citizens organiseert het project samen met ngo’s uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en Nederland. Een subsidie van Erasmus+ maakt dit financieel mogelijk. Het project resulteert in aanbevelingen die men voorlegt bij de Europese Commissie.

Het belang van Dialogue for Inclusion

Het idee voor Dialogue for Inclusion ontstond tijdens jongerenuitwisselingen. Die organiseert ONE WORLD Citizens al sinds 2015 om verschillende achtergronden en culturen bij elkaar te brengen. "We ontdekten dat de jongeren – ondanks hun verschillende achtergronden – een bijzondere visie delen over de toekomst, werk, macht en geld. Hun ideeën kunnen het huidige beeld over migratie veranderen", aldus Monique van Dam, oprichtster van ONE WORLD Citizens. In datzelfde jaar lanceerden wereldleiders van de VN zeventien werelddoelen over duurzame ontwikkeling met de ondertitel 'No One Left Behind', een slogan waar Dialogue for Inclusion sindsdien aan vasthoudt. "Voor ons betekent No One Left Behind dat je moet beginnen met sociale inclusie van jongeren in afgelegen gebieden, jongeren in low income communities, migranten, vluchtelingen en jongeren zonder status", vertelt Monique.

Voor jongeren, door jongeren

De eerste editie van Dialogue for Inclusion vond plaats in september 2018 in Eindhoven. De conferentiegroep bestond uit een mix van 80 lokale jongeren en migranten in de leeftijd van 13 tot en met 30 jaar. De meesten waren goed onderlegd omdat ze al eerder deelnamen aan soortgelijke projecten.

Monique: "De eerste dag staat in het teken van kennismaken en voorbereiden van de dialoog op dag twee. We oefenen de dialoog, waardoor de deelnemers de onderwerpen van de verschillende dialoogtafels en elkaar al beter leren kennen. Op de tweede dag vindt de dialoog daadwerkelijk plaats. Dat gaat in vier rondes. Eerst introduceren we het thema bij de jongeren. Daarna delen ze persoonlijke ervaringen met het onderwerp en benoemen ze hun dromen over de ideale situatie. In de laatste ronde zoeken we naar oplossingen en de eerste stappen om de oplossingen uit te voeren. Op de derde dag zetten de jongeren deze om in aanbevelingen en een activiteitenplan die bijdraagt aan de eerstvolgende conferentie in 2019. We werken in kleine groepen zodat je veel interactie creëert. Het is mooi om te zien hoe al die verschillende achtergronden zo goed met elkaar kunnen samenwerken!"

Effecten

De uitkomsten van de dialoog bespreekt ONE WORLD Citizens met beleidsmedewerkers en leden van de Europese Commissie, maar de effecten zijn ook in kleine bewegingen zichtbaar. "De meeste migranten gaan door een afwachtend, onzeker proces en zijn onderweg gefrustreerd of beschadigd geraakt. We vragen de jongeren daarom wat hun doel is en wat ze nodig hebben om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Door middel van diepgaande workshops en het delen van verhalen creëren de jongeren onderling koppels of netwerken die elkaar tijdelijk versterken. Zo hadden jongeren in Nepal en Rwanda behoefte aan een basistraining ICT. Het balletje ging snel rollen en men leidde elkaar op als ICT-trainers via Skype. Nu geven die jongeren ICT-trainingen in weeshuizen en scholen in Nepal en Rwanda."

"Een ander mooi voorbeeld is Marshall, een migrant zonder opleiding die al sinds hij gevlucht is het gevoel heeft dat hij van alles heeft gemist in zijn leven. Hij is een designer van binnen en wil zichzelf ontwikkelen. Dankzij hulp en begeleiding van anderen maakt hij nieuwe kleding van tweedehands kleren. Hij helpt hier niet alleen andere migranten mee, maar hij krijgt ook weer betekenis in zijn dagen terug", vertelt Monique. "Wij hebben niet de macht om de kans op een permanent verblijf te vergroten bijvoorbeeld, maar luisteren naar wat jongeren nodig hebben kunnen we wel!"

Succesfactoren

Geloven in de kracht van de community, het betrekken van jongeren die dienen als rolmodellen voor de community en goed luisteren naar hun ideeën zijn succesfactoren die ervoor zorgen dat de sociale inclusie daadwerkelijk ontstaat. Monique adviseert: "Zorg voor een follow-up project en een structuur waar jongeren zelf op door kunnen bouwen. Zo hou je ze vast en weet je zeker dat je investeert in een blijvende beweging."