“We boosten de leefbaarheid in ons dorp én de persoonlijke ontwikkeling van jongeren”

Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 10 december 2018

De gemeente Midden-Groningen zag de jongeren uit Slochteren en omgeving vertrekken. Het Groningse dorp is minder aantrekkelijk om in te wonen door de vergrijzing en de aardbevingsproblematiek. Toen ook bedrijven en faciliteiten als een voetbalvereniging hun deuren sloten, ondernam de gemeente actie.

Die actie bestaat uit het organiseren van drie soorten projecten: jongerenuitwisselingen, vrijwilligerswerk en bijeenkomsten voor jongerenorganisaties. De projecten vergroten de leefbaarheid van de gemeente omdat de lokale jongeren ze grotendeels zelf leiden. Het subsidieprogramma Erasmus+ ondersteunt ze hier financieel bij. Roelof van Houten, jongerenwerker bij de gemeente Midden-Groningen, vertelt: "De projecten creëren bij jongeren niet alleen betrokkenheid bij de lokale omgeving, ze hebben ook een positief effect op hun persoonlijke ontwikkeling."

Uitwisseling voor en door jongeren

Het eerste project omvat meerdere jongerenuitwisselingen: jongeren uit verschillende landen komen een week lang bij elkaar in een Europees land. Ze ondernemen activiteiten en volgen workshops vanuit een bepaald thema. Jongerenorganisaties uit de gemeente Midden-Groningen schrijven het plan voor de uitwisseling in grote lijnen zelf. "Wij vragen jongeren welk thema en welke activiteiten hen aanspreken, welke landen ze willen uitnodigen en waar de uitwisseling moet plaatsvinden. We nemen ze van A tot Z mee in de organisatie. Dit vergroot de betrokkenheid bij de jongeren, wat essentieel is voor een geslaagde reis", vertelt Roelof. "Maar het is niet alleen die ene uitwisselingsweek. Het proces vanaf de eerste kennismaking met de groep jongeren die het plan schrijven tot aan de reis duurt ongeveer een jaar en is nog belangrijker dan de uitwisseling zelf. In deze periode leren jongeren elkaar namelijk goed kennen. Je ziet dan dat ze elkaar aansporen om ook te helpen bij de organisatie van andere vrijwilligersactiviteiten in het dorp."

Beleidsontwikkeling

Het tweede project richt zich op de provincie Groningen. Veel Groningse gemeentes beschikken over een groep jongeren – zoals Jong Goud Slochteren – die zich inzetten voor de leefbaarheid van een dorp. Roelof: "Het is voor deze jongeren lastig om gezien te worden door politici en beleidsmedewerkers. Wij willen met de subsidie van Erasmus+ voor beleidsontwikkeling graag de kennis en krachten bundelen. Dit doen we door met alle losse groepjes jongeren bij elkaar te komen. Zie het als een nieuwe overkoepelende organisatie met meer draagvlak die een aantal keer per jaar met politici om tafel gaat. Zo kunnen jongeren zich beter profileren".

Vrijwilligerswerk

Als laatste is de gemeente Midden-Groningen met Erasmus+ in gesprek over het European Solidarity Corps, een nieuw initiatief van de Europese Unie. "Simpel gezegd betekent dit dat jongeren uit onze gemeente vrijwilligerswerk in het buitenland kunnen doen én dat jongeren uit het buitenland vrijwilligerswerk in onze gemeente kunnen doen. Hetzelfde geldt voor een werkervaringsplek", legt Roelof uit.

Impact

Roelof merkt dat vooral de uitwisselingen impact hebben op de jongeren. En dat heeft weer impact op de regio. "Ik zie dat jongeren langer in onze gemeente blijven wonen omdat ze de projecten van Erasmus+ leuk vinden. Zijn ze eenmaal op uitwisseling geweest? Dan helpen ze bij het schrijven van een volgend uitwisselingsplan. Ze voelen zich meer betrokken bij onze gemeente en durven hun mening te geven. Op persoonlijk vlak worden ze zich bewuster van cultuurverschillen. Ze ontdekken dat wij het in Nederland zo slecht nog niet hebben. Verder is het bijzonder dat een aantal jongeren ingrijpende keuzes maken na een uitwisselingsweek. Ze gaan bijvoorbeeld op zichzelf wonen, besluiten om weer te gaan studeren of juist om te stoppen met hun opleiding." Als het gaat om de werving van nieuwe jongeren zet de gemeente jongeren in die uit zichzelf al actief zijn bij een project. "Zíj moeten de boodschap verspreiden. Dat werkt veel beter", aldus Roelof.