'We ontwikkelen het gezamenlijke Europese gecijferdheidsraamwerk samen met een aantal partners, in nauwe samenwerking met hun praktijk. De puzzel is complex. We zijn bij de selectie niet over een nacht ijs gegaan.'

‘Vol vertrouwen leren omgaan met numerieke informatie’

Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 15 december 2018

Laaggeletterheid is langzamerhand een bekend begrip. Het verwierf daardoor een duidelijke plek op de politieke agenda. Dat ook laaggecijferdheid een grote groep volwassenen dagelijks in de problemen brengt, dringt pas recent tot ons door. “Gecijferdheid betekent voor mij vooral dat mensen zonder angst leren omgaan met de overstelpende hoeveelheid aan numerieke informatie”, stelt Kees Hoogland, hoofddocent bij Hogeschool Utrecht (HU).

"“Goede lesmethodes richten zich ook op het bevorderen van zelfvertrouwen.”"

Kees Hoogland

Hij is fervent pleitbezorger van meer aandacht voor dit probleem en vurig voorstander van een aanpak die verder reikt dan rekensommen. Als hoofddocent werkt hij sinds eind 2018 aan een Europese ‘gecijferdheidsraamwerk’. Dat doet hij samen met partners uit Ierland, Spanje en Oostenrijk.

Cijfers als abracadabra

De Hogeschool Utrecht maakt zich al jaren hard voor een goede plek van rekenen en gecijferdheid in de volwasseneneducatie. “Het zijn essentiële vaardigheden om succesvol te kunnen participeren in de maatschappij. De huidige samenleving is doordrenkt van getallen, patronen en structuren. Als je laaggecijferd bent, kun je echt in de problemen komen. Ik ken iemand die online in één uur meer kocht dan hij in 10 jaar kon afbetalen. Hij snapte daar niks van. Een ander kreeg te veel medicatie binnen omdat het opschrift ‘3x daags 15 milliliter’ cijfermatig abracadabra was.”

Rond het thema laaggecijferdheid bouwde de Hogeschool Utrecht veel internationale contacten op met instituten en organisaties die hetzelfde nastreven. In december 2018 startte een nieuwe fase in hun niet aflatende strijd om het vraagstuk op de agenda te krijgen. “Uiteindelijk moet ons Erasmus+ project leiden tot een gezamenlijke, goed onderbouwd raamwerk, dat ook het enorme belang van gecijferdheid laat zien. Als tweede component ontwikkelen we samen met de praktijk een concrete nascholingscursus voor trainers binnen de volwasseneneducatie.”

Vliegende start

“We ontwikkelen het gezamenlijke Europese gecijferdheidsraamwerk samen met een aantal partners, in nauwe samenwerking met hun praktijk. De puzzel is complex. We zijn bij de selectie niet over een nacht ijs gegaan. Ieder land legt een eigen deel van de puzzel. Zo hebben ze in Oostenrijk erg veel ervaring in het geven van cursussen. In Spanje biedt men weer veel kwaliteit  in literatuuronderzoek. Gedurende ons project zoeken we ook steeds bredere internationale netwerken op om onze ervaringen te delen en nieuwe inzichten op te doen. Vanaf de start werken we eigenlijk al aan de verspreiding van de resultaten. We willen heel graag dat er aan het eind van het project een zogenaamd Common European Numeracy Framework ligt, dat gedeeld wordt door veel landen en instituten. Dat is een belangrijke strategische component van deze exercitie. We moeten duidelijk maken dat effectieve lesmethodes meer omvatten dan sommetjes maken. Zelfvertrouwen krijgen, kritisch leren interpreteren van alles wat er op je afkomt als hedendaags burger, daar gaat het om.”

Behapbare stappen

“Eigenlijk ben ik al bijna 20 jaar bezig met dit onderwerp, het voelt diep van binnen echt als mijn missie. Via de website www.gecijferdheid.nl deel ik die passie en op Twitter doe ik als @watdoetkees verslag van mijn dagelijks werk bij het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen. Dit nieuwe project past prima in die lijn. Het sluit aan bij alles wat ik tot nu toe heb gedaan. Dat is ook meteen mijn belangrijkste tip aan iedereen die een project Erasmus+ wil starten. Vraag iets aan waar je al veel ervaring mee hebt, waar je een persoonlijke opdracht voelt. Verbeter de wereld in behapbare stappen.”