‘We moeten meer technologische oplossingen gaan gebruiken’

Van studiereis tot zorgtrainingscentrum

Middelbaar beroepsonderwijs

Vertegenwoordigers van verschillende scholen en zorgorganisaties stapten eind 2014 op het vliegtuig naar Stockholm. Het doel van deze door Erasmus+ gefinancierde studiereis: kennis halen over de inzet van technologie in de zorg. De studiereis legde mede de basis voor een hypermodern Zorgtrainingscentrum dat de afgelopen jaren verrees in Zwolle.

De zorg kan niet zonder technische vernieuwing. Zeker nu ouderen langer thuis blijven wonen en er verwacht wordt dat ze zelf regie houden over hun leven, zijn slimme hulpmiddelen onontbeerlijk. Zweden loopt voorop op dit gebied. Het op afstand monitoren van mensen met chronische aandoeningen, het inzetten van technologie in de woningen van ouderen om van afstand te kunnen registreren of alles in orde is met de cliënt: deze en andere toepassingen zetten de Scandinaviërs vaker in dan in Nederland gebruikelijk is. Niet verbazingwekkend daarom dat leerkrachten van Deltion College, Drenthe College, Windesheim en Stad & Esch naar de Zweedse hoofdstad togen voor inspiratie. Dit deden zij samen met medewerkers van zorginstellingen De Stouwe en Noorderboog.

Bewustzijn vergroot

“De deelnemers hebben een uitgebreid programma doorlopen”, blikt Herman Zwakenberg, coördinator internationalisering van het Zwolse Deltion College, terug. “Ze hebben workshops gevolgd en kennisinstituten als de universiteit en het instituut voor robotica bezocht. In zorginstellingen en ziekenhuizen hebben ze met eigen ogen gezien wat de mogelijkheden in de praktijk zijn. De reis heeft het bewustzijn vergroot dat we in Nederland meer technologische oplossingen moeten gaan gebruiken. Een logische voorwaarde hiervoor is dat we ook in het onderwijs meer aandacht besteden aan technologie in de zorg. De lesstof op de mbo-school waar ik werk, is dan ook aangepast naar aanleiding van dit bezoek. Zeker zo belangrijk: de reis heeft de banden tussen de deelnemende organisaties versterkt. Enkele van hen, waaronder Deltion College, hebben vervolgens de handen ineengeslagen in het Zorgtrainingscentrum regio Zwolle. Binnen dit samenwerkingsverband van zorg, onderwijs, bedrijfsleven en overheden is technologie een belangrijk onderwerp.” 

Drie labs

Het Zorgtrainingscentrum opende na enige jaren voorbereiding op 31 januari 2017 officieel de deuren. Bij dit initiatief leren en werken studenten, leraren en zorgprofessionals praktijkgericht samen met cliënten en mantelzorgers. Het Zorgtrainingscentrum bestaat uit drie labs. In het Zorgethisch lab kunnen studenten, zorgprofessionals en mantelzorgers zelf ervaren hoe het is om zorg te ontvangen. De inleefsessies in dit lab leren de deelnemers om zich te verplaatsen in de cliënt en beter naar hem of haar te luisteren. In het Wijkzorg lab leren studenten, docenten en professionals hoe ze netwerken rond de cliënt kunnen organiseren die hem of haar helpen langer thuis te blijven wonen. Maar het is in het Zorgtechnisch lab waar de link met ‘Zweden’ het duidelijkst aanwezig is. In dit lab maken zorgprofessionals en studenten kennis met allerlei vormen van zorgtechnologie en worden nieuwe technologieën getest. Het lab ondersteunt bovendien docenten en opleiders om zorgtechnologie meer ruimte te geven in de opleiding. Het achterliggende doel: studenten, leerkrachten en zorgprofessionals helpen om nieuwe technologieën in te voeren en toe te passen.

Koudwatervrees wegnemen

Het Zorgtechnisch lab voorziet duidelijk in een behoefte, vertelt projectleider Jolanda van Til van dit lab. Zij is daarnaast werkzaam als senior leraar van het programma ‘Leren met ICT’ van het Deltion College.

“In het lab zijn tot nu toe al 450 studenten aan de slag gegaan met zorgtechnologie. We hebben allerlei toepassingen in huis. Het varieert van slimme drinkbekers die stimuleren dat mensen voldoende drinken tot sensoren waarmee je op afstand kunt signaleren of iemand gevallen is of aan het ronddwalen is geslagen. En dit zijn maar een paar voorbeelden. De deelnemers aan de sessies zijn meestal erg enthousiast over de mogelijkheden. Maar er zijn ook zorgen bij studenten en zorgprofessionals dat de nieuwe technieken hen straks overbodig maken. En mag dat wel, van afstand mensen in de gaten houden met camera’s en sensoren? Het wegnemen van dit soort koudwatervrees is ook een taak van het Zorgtechnisch lab. Onder strikte voorwaarden gaan privacy en camera’s namelijk wel samen. En ook in de toekomst zal er ruim voldoende werk zijn voor zorgprofessionals. Sterker nog, ze hebben zorgtechnologie hard nodig om al dit werk te kunnen verzetten.”

Gouden tip

Zwakenberg heeft één gouden tip voor scholen die eraan denken om een vergelijkbare studiereis op te zetten. 

"Om een structureel resultaat te bewerkstelligen, moet je goed nadenken over het thema en de invulling van de reis. Maar minstens zo belangrijk is de samenstelling van de groep"

Herman Zwakenberg

Finland

Het Deltion College is nog niet uitgeleerd wat de inzet van techniek in de gezondheidszorg betreft Voor dit najaar staat een nieuwe studiereis naar Finland op de rol, waar de Zwolse school aan deelneemt als lid van samenwerkingsverband van ROC’s The Dutch Alliance. “Net als Zweden is Finland een voorloper op dit gebied”, legt Van Til uit. “We zullen in november met tal van experts aan tafel zitten en ook onze eigen professionele expertise delen. We zullen vooral ontdekken hoe technology in healthcare vorm krijgt in Finland en wat daar gezien wordt als de rol van het onderwijs. Hoe kunnen we het thema gezondheidstechnologie nog nadrukkelijker verweven in ons curriculum: daarvoor hopen we aanknopingspunten te halen uit ons bezoek. Erasmus+ financiert ook deze studiereis. Ik kijk er erg naar uit.”