‘Zorg dat je je partners kent’

Validation policy for volunteering organizations

Volwasseneneducatie

Mensen ontwikkelen in vrijwilligerswerk veel vaardigheden die nuttig zijn voor de arbeidsmarkt of hun opleiding. Maar deze competenties worden vaak nog niet herkend én erkend. Met het project Erasmus+ ‘Validation policy for volunteering organizations’ proberen de Nederlandse Edos Foundation en twee Europese partners hier verandering in te brengen.

“Met dit project bieden we vrijwilligersorganisaties hulpmiddelen om beter zichtbaar te maken wat vrijwilligers leren van hun activiteiten bij de organisatie”, vertelt Jo Peeters. Hij is voorzitter van de Edos Foundation, die actief is in de volwasseneneducatie, het jeugdwerk en het welzijnswerk. “Het mes snijdt aan twee kanten. Vrijwilligers kunnen de erkende competenties inzetten bij het zoeken naar werk of voor hun opleiding. Het wordt hierdoor ook aantrekkelijker om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat maakt het makkelijker voor de organisaties om goede vrijwilligers te vinden.”

Coördinator Edos Foundation werkte bij dit project samen met de universiteit van Presov in Slowakije en de Europese Alliantie voor Vrijwilligerswerk EAV. Peeters: “De universiteit zorgde voor een onderwijskundig verantwoord eindproduct, de EAV bracht haar contacten binnen het vrijwilligersveld in.”

Enthousiast

Het project is inmiddels afgerond. Het concrete resultaat is een vijfdaagse cursus voor mensen die leidinggeven aan vrijwilligers. Ook ligt er een handboek waarmee organisaties zelf, zonder tussenkomst van de projectpartners, de cursus kunnen aanbieden. De cursus werd in 2016 als pilot gegeven aan zestien leidinggevenden van vrijwilligersorganisaties uit verschillende Europese landen. Zij werden in Brussel ingelicht over (het waarderen van) competenties, het Europees beleid op dit gebied en waarom ze als vrijwilligersorganisaties hiermee aan de slag zouden moeten gaan. Met behulp van voorbeelden en spelvormen werd de link naar de praktijk gelegd. Aan het eind van de cursus vertaalden de deelnemers het geleerde naar hun eigen organisatie en presenteerden zij hoe zij het waarderen van vrijwilligers wilden gaan aanpakken. “De deelnemers bleken enthousiast om met dit onderwerp aan de slag te gaan”, blikt Peeters terug. Hij leerde zelf door het project wat er allemaal al gebeurt binnen Europa rondom het onderwerp erkennen van competenties van vrijwilligers. “Dat blijkt best veel te zijn. Eigenlijk lopen we in Nederland een beetje achter.”

"“Dat blijkt best veel te zijn. Eigenlijk lopen we in Nederland een beetje achter.”"

Jo Peeters

Warm maken

2017 staat in het teken van het breder verspreiden van de cursus en het handboek binnen Europa. Conferenties in Denemarken en Oostenrijk moeten dit doel dichterbij brengen. Nederland wordt niet vergeten, benadrukt Peeters. “Edos organiseert in 2018 een conferentie voor vrijwilligersorganisaties in Nederland. Dan zijn ook enkele andere projecten rondom competenties en vrijwilligerswerk afgerond, die wij uitvoeren met steun van Erasmus+. We kunnen dan de resultaten in samenhang presenteren en vrijwilligersorganisaties warm maken om echt aan de slag te gaan met dit onderwerp.”

Maatschappelijk draagvlak

Peeters heeft enkele adviezen voor organisaties die een vergelijkbaar project willen uitvoeren. “Zorg dat je op voorhand je partners kent. Wij kenden de EAV en de universiteit van diverse internationale conferenties. We wisten dat dit betrouwbare partners zijn en dat is ook gebleken bij dit project. Bij eerdere Europese projecten meldden zich ook partners die we niet kenden. Hun inbreng was soms teleurstellend. Dat is een fikse tegenvaller als je met beperkte menskracht en middelen een project van de grond probeert te tillen.”

Het is verder belangrijk dat je ruim de tijd neemt om na te denken en op papier te zetten wat je wilt bereiken met je project, stelt Peeters: “Zonder goed onderbouwd verhaal geen geslaagd project. Je komt dan ook niet door de screening van het programma Erasmus+ heen.” Er moet bovendien maatschappelijk draagvlak voor het project zijn. “Dat was in ons geval zeker zo. Het project past in Europees beleid. Maar wij krijgen ook al meer dan tien jaar vragen van mensen die zich afvragen hoe ze hun ervaring als vrijwilliger kunnen inzetten in hun werk of opleiding. Als je bijvoorbeeld al jaren jongeren begeleidt als vrijwilliger, zou dat moeten meewegen bij een besluit of je leidinggevende kunt worden.”