De studiereis gaf haar ook een duwtje in de rug voor haar persoonlijke ontwikkeling. Astrid houdt van innoveren en deze ervaring heeft haar aan het denken gezet over het curriculum van haar opleiding

Twee fietstassen vol

Middelbaar beroepsonderwijs

Docente Astrid Ritskes vertrok in april per trein naar Berlijn en nam haar fiets mee. Twee weken fietste ze van afspraak naar afspraak en liep ze mee op een vakopleiding die vergelijkbaar is met haar eigen opleiding: Styling, Interieur en Vormgeving van Nimeto in Utrecht.

Een jaar voor vertrek zag ze een mededeling op school dat er een subsidie was toegekend van Erasmus+ voor een docent. Astrid: “Ik dacht: Yes! Ooit heb ik tien jaar lang een vriendje in Berlijn gehad, dus ik ken de stad en kan me redelijk verstaanbaar maken. Ik wilde als docent en kennisverantwoordelijke ‘Bedenken’ in ons team heel graag meer weten over het duale onderwijssysteem in Duitsland waarin leerlingen overwegend werken en daarnaast een of twee dagen naar school gaan. Wij willen als vakschool een intensievere samenwerking met bedrijven. Wat kunnen wij van dit systeem leren?”

Twee fietstassen vol
“In de voorbereiding merkte ik dat je een lange adem moet hebben. Je moet er echt achteraan zitten door te mailen en te bellen, de juiste contactpersonen vinden. Dan lukt het.” Ze maakte afspraken met twee vakscholen, de Duitse Kamer van Koophandel en een uitzendbureau. Een week van tevoren stuurde ze pakketjes om haar bezoek aan te kondigen. “Met Hollandse snoepjes, een reep chocola en promotiemateriaal van school. Dus overal waar ik kwam hadden ze al informatie over onze school.” Ze nam haar fiets mee naar Berlijn. “Niets is leuker dan in deze stad fietsen.” Ze liep zes dagen mee op een vergelijkbare school met Nimeto en sprak met studenten, docenten, teamleiders en werkplekbegeleiders. “Ik probeerde een zo breed mogelijk beeld te krijgen van het duale systeem.” ’s Avonds in haar Airbnb-appartement schreef ze alles op wat ze had gezien en een paar keer mailde ze een kort verslag met foto’s naar de communicatieafdeling van haar school. Dat werd op intranet geplaatst zodat al mijn collega’s wisten hoe het ging. “Het hielp mij ook te verwoorden wat ik zag”.

"Er is echt een samenwerking op gang gekomen."

Astrid Ritskes

Persoonlijk geïnspireerd
Na terugkomst deelde Astrid haar conclusies en ideeën door een presentatie te geven aan het personeel. Ze bracht tientallen praktijkopdrachten mee voor haar collega’s die ze nu zelf ook dagelijks in de klas gebruikt. Ze merkt dat school nu nog meer aandacht besteedt aan de praktijk. Uiteindelijk is ze tot het inzicht gekomen dat een mix van het Duitse duale systeem met het Nederlandse mbo-systeem ideaal zou zijn. “Dan zouden we intensiever met het bedrijfsleven kunnen samenwerken.” De studiereis gaf haar ook een duwtje in de rug voor haar persoonlijke ontwikkeling. Astrid houdt van innoveren en deze ervaring heeft haar aan het denken gezet over het curriculum van haar opleiding. Ze participeert nu in de Onderzoekswerkplaats ‘Ontwerpruimte beroepsonderwijs’ van de Hogeschool Utrecht waar docenten nadenken over hoe het mbo meer kan aansluiten op de praktijk. Daarin neemt ze haar ervaringen in Berlijn mee.

Sinds Astrids bezoek aan Berlijn zijn de deuren voor Nimeto Utrecht geopend. Vlak voor de zomer besloten ook de teamleiders de scholen in Berlijn te bezoeken. Verder zijn in het najaar drie Duitse docenten uit Berlijn op tegenbezoek gekomen. Komend voorjaar vertrekt er een groep studenten van Nimeto naar Berlijn. Astrid: “Dat vind ik heel mooi om te zien. Er is echt een samenwerking op gang gekomen.”