'Het is mooi om met professionals uit andere landen de handen ineen te slaan voor een thema dat in ieder van onze culturen speelt.'

Tools voor begeleiders: beter leren omgaan met eenzaamheid

Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 23 januari 2019

Tijdens het project ‘Restoring dreams to tackle loneliness’ slaan zeven landen de handen ineen om praktijkervaring uit te wisselen. Vanuit Nederland neemt zorgorganisatie HVO-Querido deel aan het grensoverschrijdende project. Er wordt onder meer een trainingsmodule voor professionals ontwikkeld om te leren over eenzaamheid en een online platform voor kennisuitwisseling en ondersteuning opgezet.

Zorgorganisatie HVO-Querido ondersteunt kwetsbare burgers zodat zij weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. De organisatie biedt opvang, woonbegeleiding en dagbesteding op meer dan 55 locaties. Eén van de grootste uitdagingen in het werk is eenzaamheid. Daarom werkt HVO-Querido als eerste organisatie in Europa met het model ‘Housing First’. Dit model werd in 2006 voor het eerst geïmplementeerd in Amsterdam en biedt daklozen de mogelijkheid begeleid te wonen.

"Ondanks dat Housing First succesvol is, kleeft er ook een nadeel aan. Mensen ervaren eenzaamheid in de woning, en daar willen we wat mee."

Tessa Hamers

Het principe achter Housing First?

Geef mensen die dakloos zijn een woning en vraag hen zich te houden aan drie afspraken: geen overlast veroorzaken, de huur betalen en contact onderhouden. Vanuit de stabiliteit van een woning hebben mensen de grootste kans op herstel. Inmiddels is Housing First de standaardbenadering van dakloosheid geworden in Amsterdam en heeft de duizendste cliënt van HVO-Querido een woning via Housing First gekregen. Op meerdere plaatsen in de wereld krijgt het model navolging. 

Donderdag 1 november 2018 organiseerden we een conferentie om te vieren dat we duizend klanten en duizend woningen hebben behaald, waarbij ook het onderwerp eenzaamheid aan bod kwam.”

Conferentie met workshops

Tijdens de conferentie gaf de oprichter van het Housing First-model, Sam Tsemberis, een speech aan 260 mensen die in ons land met het succesvolle model werken. Hamers: “Voor mensen die zelfstandig wonen is eenzaamheid een ernstig probleem. Tijdens de conferentie vertelden zowel hulpverleners als klanten over hun praktijkervaringen. Gedurende de conferentie verzorgde Sam Tsemberis ook drie workshops rondom de thema’s ‘harm reduction’, ‘stigma’ en ‘overlast in de buurt’. Hij vertelde ter inspiratie meer over good practices, maar ging zeker ook dieper in op de dilemma’s die in sommige casussen aan de orde komen.”

Toolbox en trainingsmodule

De conferentie werd ook gebruikt als aftrap voor het project Erasmus+ ‘Restoring dreams to tackle loneliness’. “Binnen dit strategisch partnerschap in de volwasseneneducatie slaan zeven landen de handen ineen. In samenwerking met die andere landen willen we onder meer tools ontwikkelen die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de begeleiders bij het omgaan met eenzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een trainingsmodule.” Een andere doelstelling van het project Erasmus+ is om een toolbox te ontwikkelen met innovatieve methoden en activiteiten om eenzaamheid bij de klant aan te pakken. “Een dergelijke toolbox zal de professionals ook meer handvaten bieden. En we willen samen een online web platform opzetten. Uiteindelijk zal dit een gemeenschappelijk trefpunt voor de professionals vormen waar ze elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren. Het is mooi om met professionals uit andere landen de handen ineen te slaan voor een thema dat in ieder van onze culturen speelt.”