Skip naar content

Terugblik | Monitorings- bijeenkomst voor projectcoördinatoren

van lopende Key Action 2 projecten

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Terugblik | Monitoringsbijeenkomst KA2 Call 2020 en 2021 (mbo en ve)

Ieder jaar organiseert het Nationaal Agentschap een monitoringsbijeenkomst voor projectcoördinatoren van lopende Key Action 2 projecten. Voor de sectoren middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de volwasseneneducatie (ve) vond de monitoringsbijeenkomst dit jaar plaats op dinsdag 22 november in Utrecht.

Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Uitwisseling tussen projecten

De monitoringsbijeenkomst is bedoeld om inhoudelijke uitwisseling tussen de projecten te faciliteren. Gedurende de middag was er in het bijzonder aandacht voor de term impact en wat we daarmee bedoelen. Daarvoor gebruikt het Nationaal Agentschap de Impact Tool.

Impacttool

De Impact Tool, ontwikkeld door het Nationaal Agentschap, helpt bij het concreet analyseren wat impact is en wat je ervoor kunt doen om impact te bereiken. Dat is relevant bij het schrijven van een projectaanvraag, maar ook in de uitvoering kan het gebruikt worden als een evaluatie-tool. Vragen als: zijn we als consortium nog de juiste dingen aan het doen om bij te dragen aan ons hoger doel, of zijn we uitsluitend activiteiten aan het afvinken en het doel uit het oog verloren? Sluit wat we ontwikkelen (nog steeds) aan bij de behoeften van de doelgroep? Dat zijn interessante vragen om op te reflecteren voorafgaand en gedurende het project.