Skip naar content

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een Europese impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

TENDER vindt een match voor werkenden met een arbeidsbeperking

Er is nog steeds veel ruimte voor verbetering om het aantal werkenden met een arbeidsbeperking te vergroten. Het internationale project TENDER overbrugt deze kloof.

Volwasseneneducatie

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het niet eenvoudig om een ​​baan te vinden die past bij zowel hun vaardigheden (hard skills en soft skills) als hun behoeften. De eisen van werkgevers kunnen mensen met een arbeidsbeperking daarnaast vaak ontmoedigen om überhaupt te solliciteren.

TENDER (de naam verwijst naar de datingapp Tinder) is een project Erasmus+ dat, door het creëren van een Matching Web Application, het aanbod van werkgevers en de vraag van mensen met een arbeidsbeperking kruist voor intermediairs, die de uiteindelijke match dienen te maken. Het project wordt vanuit Nederland gecoördineerd door Stichting Kenniscentrum Pro Work, in samenwerking met de Europese partners Euroface Consulting s.r.o. (Tsjechië), Fundacion Siglo22 (Spanje), Consortio Social Lab (Italië) en JKVG (België).

Het project levert:

  1. een webapplicatie om de doelgroep zichtbaar te maken met een persoonsprofiel;
  2. een methode waarmee intermediairs werkgevers ondersteunen bij het opstellen van een vacatureprofiel dat aansluit bij de doelgroep;
  3. een zodanige lay-out van de webapplicatie dat intermediairs kunnen matchen tussen een vacatureprofiel en een persoonsprofiel.

EPALE ontmoet TENDER

De projectpartners vroegen zich af: hoe kunnen we onder alle betrokken landen gemeenschappelijke parameters worden opstellen, die met name rekening houden met de specifieke behoeften van werknemers aan de ene kant en die van de werkgevers aan de andere kant? En belangrijker nog, deze vrijelijk met elkaar vergelijken? EPALE voorziet in deze behoefte.

 Via EPALE worden open discussies gevoerd om te onderzoeken welke elementen het eerst aan de orde moeten komen in bijvoorbeeld interviews met stakeholders (intermediairs). De projectpartners en hun tussenpersonen zullen geleidelijk bijdragen aan deze discussie. Op die manier worden de gemaakte resultaten en analyses vanaf het begin openbaar gemaakt om nog meer dialoog en stof tot nadenken te creëren. Dergelijke belangrijke kwesties moeten zo breed mogelijk worden aangepakt en dit kan via EPALE.

Wil je een bijdrage leveren aan dit project? Meld je dan aan voor de TENDER-groep op EPALE!

Download de TENDER-brochure
pdf
Tender Brochure