'Met FlevoMeer Bibliotheek Lelystad bijvoorbeeld werken wij samen aan het project Huis voor Taal. Daar bieden we laagdrempelige (non-formele) educatie op het gebied van spreken – lezen – schrijven en digitale vaardigheden.'

Samenwerking versterken door over eigen grenzen heen te kijken

Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 15 december 2018

“Als welzijnsorganisatie werken we in Lelystad en omgeving intensief samen met allerlei instellingen. Onze professionals en vrijwilligers staan schouder aan schouder om heel verschillende doelgroepen te helpen. Denk dan aan laaggeletterde Nederlanders, vluchtelingen, asielzoekers of mensen met een migratieachtergrond.” Mirjam Bloedjes van Welzijn Lelystad is tevreden over de resultaten. “Die samenwerking werpt zeker vruchten af. Het lukt ons om de socio-economische toestand van kwetsbare burgers te verbeteren. Toch willen we het nog beter doen. Met steun van Erasmusplus nemen we - letterlijk en figuurlijk – een kijkje over onze eigen grenzen. De eerste resultaten zijn heel bemoedigend!”

Nieuwe paden buiten de stad

“Welzijn Lelystad zit overal in de stad. We kennen de mensen, de stadsdelen, de wijken en buurten. We weten de weg in de stad en we verkennen nieuwe paden. Samenwerken en afstemmen met andere partners in de keten van zorg en welzijn is van groot belang. Verbinden en versterken is onze kracht. Met FlevoMeer Bibliotheek Lelystad bijvoorbeeld werken wij samen aan het project Huis voor Taal. Daar bieden we laagdrempelige (non-formele) educatie op het gebied van spreken – lezen – schrijven en digitale vaardigheden. Andere interne partners bij IOPEN zijn vrijwilligerscentrale Lelystad Doet en stichting Vluchtelingenwerk. Met deze clubs verkennen we nu nieuwe paden búiten Lelystad.”

"Samenwerken en afstemmen met andere partners in de keten van zorg en welzijn is van groot belang. Verbinden en versterken is onze kracht."

Mirjam Bloedjes

“De kiem voor dat plan ontstond bij Learn for Life. Dat is een Nederlands platform voor volwasseneneducatie waar ik veel contacten heb. Daar merkte ik hoe belangrijk internationale uitwisseling is voor je persoonlijke groei.” Samen met Maria Linkogle van Learn for Life schreef Mirjam het plan voor IOPEN: Increasing Outreach and Participation through European Networks. “Ik geef toe, het is een hele mond vol”, lacht Mirjam. “In de praktijk komt het er op neer dat we vier keer op reis gaan. Met een telkens wisselend gezelschap van professionals en vrijwilligers uit Lelystad bezoeken we werkverwante organisaties in Europa.”

Job shadow

De reizen naar projectpartners in Italië en Finland zijn inmiddels achter de rug. Essentieel onderdeel van zo’n trip vormt een jobshadow. “Je loopt dan een hele dag mee met iemand van die organisatie. In Palermo zagen we zo van heel dichtbij hoe goed ze zijn in het bereiken en begeleiden van vluchtelingen. ‘Werk vanuit de bron’ was hun belangrijke les. In Finland waren we onder de indruk van hun slimme combinaties met kinderopvang. Ook waren ze ver met het betrouwbaar digitaal vastleggen van verworven vaardigheden of competenties. Met dat systeem van open badges wil ik zeker wat doen in Nederland.”

“In 2019 kijken we in Ierland naar successen bij het van het bereiken en betrekken van de laagtaalvaardige autochtone doelgroep. Tijdens het vierde bezoek, aan een Zweedse volkshogeschool staan voorbeelden van participatie in de leefomgeving centraal.

Samen uit leren, samen thuis werken

“Wat me opvalt is dat we door onze reisaanpak veel persoonlijke leerdoelen behalen. En onverwacht snel verbeterde ook de samenwerking tussen de  interne partners hier in Lelystad. Wij weten nu beter van elkaar waar wij mee bezig zijn en versterken elkaar. Dit is volgens mij het resultaat van het uitgekiend en per thema samenstellen van het reisgezelschap. Daarnaast leverde het betrekken van de vrijwilligers uit Huis voor Taal vernieuwende inzichten op over ‘vrijwillige inzet’ bij de organisatie. We hebben een  mooie infographic gemaakt met al onze activiteiten en resultaten in 2018, waaronder onze Europese kennis en netwerk uitwisseling". 

“Terugkijkend op onze eerste ervaringen heb ik wat tips voor andere initiatiefnemers. Neem voldoende tijd om je aanvraag te schrijven en zoek breed draagvlak binnen je organisatie. Als je gaat reizen, bereid je dan goed voor op inhoud, cultuur en taal. Bouw ruimte in voor informele activiteiten. Maak echt kennis met elkaar.”