Online toolbox tegen Discriminatie

Primair en voortgezet onderwijs

Antisemitisme, racisme, discriminatie: het zijn fenomenen die (helaas) nog steeds tot maatschappelijke spanningen leiden. De online toolbox Stories that Move helpt om deze
onderwerpen bespreekbaar te maken in klaslokalen in heel Europa. De Anne Frank Stichting heeft een coördinerende rol binnen dit door ondersteunde project Erasmus+.
Een gesprek met projectleider Karen Polak.

Het toeval wil dat we Polak spreken op Schiphol. Ze wacht daar op haar vlucht naar Boedapest, waar een internationale werkconferentie over Stories that Move plaatsvindt. Het project is nog volop in ontwikkeling, vertelt de projectleider. Er is nu een Engelstalige site met een online learning tool. Leerkrachten en leerlingen kunnen met behulp hiervan in gesprek over thema’s als identiteit, diversiteit en discriminatie. Aan de hand van inspirerende filmpjes (de Stories that Move) en on- en offline opdrachten worden leerlingen aan het denken gezet. Ook gaan ze in gesprek over wat zij kunnen doen om antisemitisme, racisme en discriminatie tegen te gaan.

 Olievlek
De inhoud van site en tool wordt de komende tijd verbeterd en uitgebreid. De conferentie in Boedapest moet daar een impuls aan geven. De toolbox is inmiddels in zeven talen online. We organiseren in heel Europa tweedaagse seminars voor docenten en deskundigen. Inmiddels hebben in vijf landen al seminars met docenten plaatsgevonden. Door hen te enthousiasmeren, moet er een olievlekwerking ontstaan. Zoveel mogelijk jongeren in gesprek brengen over deze belangrijke thema’s: dat is ons doel.”

 Andere gedachten
Hoewel de grote slag nog gemaakt moet worden, is er de afgelopen periode lokaal al ervaring opgedaan met Stories that Move. “Enquêtes onder leerlingen maken duidelijk dat de techniek hier en daar nog beter kan. Maar de positieve feedback overheerst. Leerlingen vinden de aanpak mooi en verfrissend. De 27 verhalen die jongeren uit heel Europa vertellen in filmpjes, brengen hen op andere gedachten over identiteit en discriminatie. Ze vinden het ook bijzonder dat ze klasgenoten beter leren kennen door de discussies over deze onderwerpen.”

 Platform
Erasmus+ is een belangrijke financier voor Stories that Move, maar ook een platform om meer ruchtbaarheid te geven aan het project. “Dit artikel helpt daar zeker bij”, stelt Polak. “Verder zijn de bijeenkomsten die Erasmus+ organiseert nuttig om ervaringen en resultaten te delen met andere projecten. Daarbij is het zenden én ontvangen. Die netwerkfunctie van Erasmus+ waardeer ik zeer.”

 Tips
Heeft Polak nog tips voor andere projecten? “Dat is een lastige: ik zit er nog middenin”, antwoordt de projectleider terwijl ze zich naar de Gate spoedt. “Ik zou projecten in ieder geval adviseren om klein te beginnen. Wij hebben dat met veel partners in uiteenlopende landen niet gedaan, al pakken we de uitrol wel gefaseerd aan. En die diversiteit binnen het project is ook zeker verrijkend. Een ander tip: kom regelmatig bij elkaar. Wij maken hier als internationale projectgroep tweemaal per jaar twee dagen voor vrij. Dat valt niet mee met allemaal drukke mensen met volle agenda’s. Maar je kunt echt slagen maken als je elkaar in de ogen kunt kijken. Dat zou met alleen digitaal contact niet lukken.”