' In 2020 moeten er tastbare resultaten liggen: een handleiding en lesprogramma voor taaldocenten die met laaggeletterde of nauwelijks opgeleide nieuwkomers aan het werk gaan. '

Niet-formeel leren laat nieuwkomers slagen in hun tweede thuisland

Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 15 december 2018

De meeste Noord-Europese landen kenden de afgelopen jaren een grote toestroom aan vluchtelingen. De stroom neemt wat af. Wel zijn verschillende overheden en organisaties nog steeds hard bezig om de nieuwkomers een plek te geven in de samenleving. De taal leren van hun ‘tweede thuisland’ is daarbij essentieel, vaak zelfs een voorwaarde om te mogen blijven. Formele lesmethodes blijken soms te hoog gegrepen. Het Storytelling Centre gooit het over een andere boeg en neemt de belevingswereld van studenten als uitgangspunt. “Spelenderwijs leren ze dan ook wat over de cultuur van het land”, vertelt projectleider Arjen Barel.

Winter op het bord

De afgelopen vier jaar ontwikkelde Stichting Storytelling Centre tal van activiteiten op het gebied van storytelling. Inmiddels staat het Centre nationaal en internationaal bekend als festivalproducent, supporter van culturele diversiteit en verbinder tussen verschillende culturele achtergronden. “We hebben veel ervaring met toegepaste storytelling, onder andere in Marokko en Palestina. De enorme persoonlijke groei die mensen tijdens zo’n project doormaken, verraste ons. We vertellen daar graag over en zo werden we via via gevraagd om in Amsterdam een lesprogramma te maken voor een groep Afrikaanse nieuwkomers. De meesten waren laaggeletterd en niet gewend om in de schoolbanken te zitten. Ook zijn ze opgegroeid met een heel ander alfabet. De NT2 methode met meerkeuzevragen en invuloefeningen is dan echt te veel gevraagd. Wat wel bleek te werken is om te beginnen met actueel thema.  Op een ijskoude dag schreef ik ‘winter’ op het krijtbord en liet iedereen kleine verhalen vertellen, gewoon over wat ze hadden meegemaakt. Dat werd een heel levendige les!” De resultaten waren veelbelovend. Een paar cursisten stroomden zelfs door naar een baan

"“Dat smaakte dus duidelijk naar meer. Om deze lesmethode verder te kunnen ontwikkelen zochten we contact met Erasmus+.” "

Arjen Barel

Magic mix

Samen met partners uit Frankrijk Duitsland en België werkt het Storytelling Centre nu aan de ontwikkeling van een minder formele leermethode. “We hebben gezorgd voor een goede mix van partijen. Frankrijk levert experts op het gebied van interculturele communicatie. De onderwijsinstelling uit België brengt pedagogische kennis mee en onze partnerorganisatie in Duitsland is een vakbond die veel met vluchtelingen werkte. In ieder land gaan we aan de slag met één groep.”

Het project begon in november 2018. De eerste kick-offmeeting is inmiddels achter de rug. In 2020 moeten er tastbare resultaten liggen: een handleiding en lesprogramma voor taaldocenten die met laaggeletterde of nauwelijks opgeleide nieuwkomers aan het werk gaan. “Daarnaast ontwikkelen we oefeningen voor de studenten zelf. Belangrijke aspecten hierbij zijn dat plezier voorop staat en de lessen aansluiten op wat de studenten in het dagelijks leven meemaken. Niet-formele leermethoden vormen voor ons de basis. We halen die onder meer uit het werken met storytelling. We gebruiken ook andere strategieën. We stellen de behoefte van de student centraal en passen daar de lessen op aan. Samen met onze Europese partners zetten we ons bovendien in om onze lesmethode te accrediteren zodat onze leerlingen ook zónder zo’n NT2-achtig diploma kunnen voldoen aan de eis voor inburgering.”

Ga eten

Een project onder de vleugels zien te krijgen van Erasmus+, is dat lastig? Arjen vindt dat erg meevallen. “Houd de aanvraag vooral simpel en laat je goed helpen door het agentschap. Wij hebben heel fijne ervaringen met die club mensen”. Een tweede tip gaat over het vinden van samenwerkingspartners. “Kijk wie bij je past. Zoek elkaar daarom eerst ’n keer op en kijk of er een persoonlijke klik is. Dat heb je nodig om zo’n project soepel te laten verlopen.”