“Jongeren ontdekken waarde om in vrede naast elkaar te leven”

On the move in Europe: naar een democratisch en multicultureel Europa

Primair en voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op: 14 maart 2019

“De komst van vluchtelingen is een pittige uitdaging voor heel Europa”, stelt Irene Keizer, docent Frans en coördinator Global Citizenship en Internationalisering van RSG Slingerbos in Harderwijk. “Dat betekent ook wat voor de toekomstige volwassenen in ons land en andere Europese landen. Daarom wilden we onze jongeren meenemen in het begrip vluchteling en de achtergronden van vluchtelingen. En hen laten zien én ontdekken hoe we in Europa op een vreedzame en democratische manier kunnen samenleven.”

Samen met scholen in Roemenië, Hongarije, Spanje, Italië en Duitsland startte Irene met collega’s van haar eigen school het project ‘On the move in Europe’, met financiële ondersteuning van Erasmus+. “We organiseerden projectbijeenkomsten op elke school, waarbij leerlingen zich steeds op hun eigen school voorbereidden aan de hand van allerlei praktische opdrachten. Bij elke projectbijeenkomst gingen zes leerlingen mee. Zij vertegenwoordigden de andere leerlingen van hun school. Elke projectbijeenkomst was bijzonder en bracht nieuwe inzichten. Zo stond tijdens de projectbijeenkomst in Spanje het heden, verleden en de toekomst van vluchtelingenstromen centraal. Leerlingen onderzochten tijdens de voorbereiding in hun eigen familie waar hun voorouders vandaan komen. Op wereldkaarten brachten ze dat in beeld. Tijdens de bijeenkomst presenteerden leerlingen uit de diverse landen hun bevindingen. Zo bleek dat migratie van alle tijden is en door heel Europa liep én loopt.”

Projectbijeenkomst in Nederland
Ook in Nederland vond een projectbijeenkomst plaats. “Hier lieten we de deelnemers zien waarom mensen vluchten. Dat gebeurde onder meer aan de hand van het verhaal van Anne Frank en tijdens een bezoek aan het Asielzoekerscentrum in Zeewolde. Ook bekeken we de film ‘Freedom Writers’, waarin een Amerikaanse docente de vijandigheid in haar multiculturele klas wil doorbreken en daarvoor de kracht van verhalen benut. Onder meer met het verhaal van Miep Gies, waarmee de verbinding ontstond met ons bezoek aan het Anne Frankhuis.

Daarnaast deden de jongeren vooraf onderzoek naar het vluchtelingenbeleid in hun eigen land en gemeente. De resultaten vergeleken ze tijdens de projectbijeenkomst. Ook nodigden we jongeren uit Syrië uit. Zij legden uit hoe de situatie in hun land is en waarom ze hun land ontvluchtten.” Er was ook een projectbijeenkomst in Duitsland, waar de jongeren aan de slag gingen met de democratische waarde en ontwikkeling als belangrijke bouwstenen voor een vreedzame samenleving.

Impact enorm
“De impact van dit project met alle projectbijeenkomsten is enorm voor de leerlingen”, benadrukt Irene. “Enerzijds omdat ze kennis maken met allerlei leeftijdsgenoten uit andere landen. Ze ontdekken hoe deze jongeren leven en ervaren dat er verschillen en overeenkomsten zijn met hun eigen situatie. De leerlingen leren begrijpen hoe een en ander is georganiseerd en verloopt in de wereld. Ze ontdekken zo dat er verschillen zijn tussen landen. Ze ervaren bovendien heel praktisch wat de geschiedenis en het beleid daadwerkelijk betekenen voor mensen. Ze leggen bijna als vanzelf de link naar hun eigen leven. Dat maakt veel los. Er ontstaat meer begrip voor anderen. Ook doen ze nieuwe vriendschappen op met leeftijdsgenoten uit andere landen. Het vergroot letterlijk en figuurlijk hun blik op de wereld en ze leren genuanceerder te kijken en luisteren.”

Irene raadt collega’s zeker aan ook te gaan voor een internationaal project via Erasmus+. “Natuurlijk moet je wel steun hebben van je directie en collega’s, want het vraagt zeker extra werk. Maar… het brengt leerlingen zoveel. Bovendien is het een fantastische manier om jezelf uit te dagen om er alles uit te halen. Het leverde bijvoorbeeld nieuwe creatieve werkvormen en methoden op, die we hebben vastgelegd in een speciaal handboek. Ook deden we tal van nieuwe contacten op in heel Europa. Bovendien scherpten we onze eigen inzichten aan. Daarom doen wij graag een nieuwe projectaanvraag, waarbij we cultureel erfgoed willen verbinden aan vluchtelingen.”

De resultaten van alle werkbezoeken en het handboek met lesmethoden uit alle landen is te vinden op de projectwebsite van 'On the move in Europe'.