Mobiliteit voor docenten Carolus Clusius College: ‘De CLIL-didactiek die de docenten leerden, is direct toepasbaar’

Primair en voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op: 16 mei 2019

Het Carolus Clusius College noemt zich een wereldschool: internationalisering staat er voorop. Vanwege de ontwikkeling van nieuwe onderwijsarrangementen voor twee leerroutes heeft het team diverse scholingsbehoeften. Daarom vertrokken twee docententeams via het programma van Erasmus+ naar het Engelse Carlisle.

Met sterk internationaal georiënteerd onderwijs voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium en een internationale school, die het International Middle Years Curriculum (IMYC) aanbiedt, kijkt het Carolus Clusius College uit Zwolle graag over de landsgrenzen. Coördinator internationalisering Ron Dekker licht toe: “Zo zijn we de afgelopen twee jaar druk bezig om de drie onderwijsstromen binnen onze school, vmbo, havo en vwo, wat specifieker te modelleren. We gaan over naar twee routes: de vmbo-havo stroom die we de ‘collegeroute’ noemen, en de vwo-gymnasium stroom die we de ‘academische leerwegroute’ noemen. Binnen deze twee nieuwe leerroutes moeten vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige onderwijsarrangementen ontworpen worden die beter bij de leerlingen passen en hen beter voorbereiden op vervolgstudies. Gepersonaliseerd leren, internationalisering en ondernemerschap zullen daarbij de leidende perspectieven zijn. Dat betekent dus dat we allerlei scholingsbehoeften hebben om onze docenten op deze ontwikkeling voor te bereiden.”

Intensief maar leerzaam
Om de docenten voldoende toe te rusten op de veranderingen, maakt het Carolus Clusius College gebruik van job shadowing door mee te kijken bij collega’s in andere landen. Daarnaast is meer kennis over de Content Language Integrated Learning (CLIL) werkvorm van belang. “Met dat laatste doel gingen inmiddels al twee groepen docenten die lesgeven op de internationale school, in totaal vijftien deelnemers, naar Carlisle in het Verenigd Koninkrijk. Ze kwamen heel enthousiast uit Carlisle terug: de dagen waren intensief, maar ze hebben zoveel geleerd en nieuwe ideeën opgedaan.”

"De docenten werden echt ondergedompeld in de Engelse taal en cultuur. Alleen dat al is leerzaam."

Ron Dekker

Meerwaarde

Volgens Dekker was de belangrijkste meerwaarde van de reis naar Carlisle niet alleen dat de docenten een taaltraining volgden, maar zich ook schoolden in de CLIL-didactiek. “Ze leerden veel mogelijkheden, tips en tricks om taallessen in de vaklessen te verwerken.” Dekker noemt het voorbeeld van de docent geschiedenis die ook talendocent is door een geschiedenisles op te knippen in alinea’s, waarna de leerlingen de stukjes tekst in de juiste volgorde moeten leggen. “Dit is een goed voorbeeld van hoe je CLIL kunt toepassen: studenten leren geschiedenis, maar zijn ook met de Engelse taal bezig. De collega’s die in Carlisle zijn geweest, konden de opgedane tips de volgende dag direct al in de les gebruiken.”

Contact verloren

In eerste instantie was het de bedoeling dat er ook diverse collega’s voor job shadowing naar onder meer Slovenië en Duitsland vertrokken. Uiteindelijk ging men slechts mondjesmaat. “Dat had meerdere redenen; zo verliet onze TTO-coördinator (tweetalig onderwijs) de school: zij had een mooi plan gemaakt voor de job shadowing in het buitenland, maar na haar vertrek verloren we het contact met de buitenlandse school en was de rector niet meer te bereiken. Jammer, want het meelopen met een vakdocent van een bevriende school kan ook heel leerzaam zijn. Momenteel gaat er sowieso wel nog één docent naar Frankrijk om te job shadowen en vertrekken twee onderwijsondersteuners naar Malta voor een talencursus. We blijven graag gebruikmaken van de mogelijkheden die het programma Erasmus+ ons biedt.”