Skip naar content

Met Erasmus+ werken aan een duurzame wereld

Het uitwisselingsproject ‘Hand in hand to a sustainable future’ maakt leerlingen bewust van hun bijdrage aan een duurzame toekomst.

groep leerlingen Erasmus+ project Hand in hand to a sustainable future
Primair en voortgezet onderwijs leerlingen aan het werk

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een Europese impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Met Erasmus+ werken aan een duurzame wereld

Op 10 oktober (Dag van de Duurzaamheid) vond de aftrap van het KA229-project ‘Hand in hand to a sustainable future’ plaats bij AERES VMBO Almere. Het uitwisselingsproject met scholen uit Nederland, Finland, Denemarken en Duitsland staat volledig in het teken van duurzaamheid.

Primair en voorgezet onderwijs

Het is donderdag 10 oktober, en groepen met Nederlandse, Finse, Deense en Duitse leerlingen spelen enthousiast een Duurzaamheidspel, ontworpen door docenten van de vmbo-groenschool AERES VMBO Almere.

Het project Erasmus+ ‘Hand in hand to a sustainable future’ kon zich geen beter aftrap wensen -  de Dag van Duurzaamheid werd op AERES groots gevierd, met lezingen en workshops en een (speciaal voor deze gelegenheid) biologische patatkraam.

De eerste projectweek is feestelijk in Nederland gestart. Het programma bestaat in totaal uit vier projectweken, verspreid over twee schooljaren. Tijdens het uitwisselingsprogramma zullen leerlingen uit Nederland, Finland, Denemarken en Duitsland elkaars school bezoeken: de leerlingen zullen lessen volgen en in de verschillende landen aan het onderwerp duurzaamheid gerelateerde activiteiten ondernemen. In 2020 wordt het project vervolgd door een bezoek van alle scholen aan Finland.

Binnen het project willen de samenwerkingspartners hun leerlingen bewust maken van de keuzes die ze maken en die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Aeres VMBO Almere is aangesloten bij UNESCO en Eco-Schools en zet zich met het onderwijs in voor een meer duurzame wereld - en dit uitwisselingsproject is een uitgelezen kans om dit op internationaal niveau te doen!