'Een pedagogisch klimaat waar zien en gezien worden centraal staat, met veel persoonlijke aandacht. Dergelijke parallellen tussen Zweden en Zwolle bieden perspectief'

Lessen uit Zweden voor een beter pedagogisch klimaat

Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 14 december 2018

Elk mens is uniek, met eigen, persoonlijke dromen en unieke kwaliteiten om die dromen te verwezenlijken. En: wil daarin gezien en gehoord worden. “Daar zullen weinig mensen tegen zijn.  Maar als je zoiets werkelijk serieus neemt, dan moet ‘gepersonaliseerd leren’ de basis zijn van je onderwijsmethode. Het stelt de ambitie en kwaliteiten van leerlingen centraal door ze te verbinden aan de leerdoelen van je school. Wij denken dat deze aanpak óók voor inburgeraars meer zoden aan de dijk kan zetten”, vertelt Herman Zwakenberg. Hij is coördinator International Affairs bij het Deltion College in Zwolle. Samen met collega’s nam hij een kijkje in Zweden, ze kwamen enthousiast terug.

Ondergedompeld

De Kunskapsskolen Education (de kennisschool) is een uit Zweden afkomstige scholengroep die het onderwijs vorm geeft vanuit het idee dat iedere leerling op een andere manier en op een ander tempo leert. Inmiddels hanteren wereldwijd 50 scholen deze methode van gepersonaliseerd leren. Leerlingen werken met behulp van hun coach aan persoonlijke leerdoelen. De coach stelt ze bloot aan uitdagende situaties en problemen waardoor de leerlingen kritisch, creatief en flexibel leren denken. “De bedoeling is dat ze op die manier de ambitie blijven houden om te willen leren. De aanpak zet sterk in op een growth mindset”, zegt Herman.

“Met dank aan Erasmus+ konden we begin november twee scholen bezoeken. Het reisgezelschap bestond vooral uit medewerkers van Start.Deltion. Dat is de club die bij ons het volwassenenonderwijs organiseert. Verder deden twee medewerkers van de gemeente mee aan de uitwisseling. Hiermee willen we meer draagvlak bij de gemeente Zwolle creëren om inhoudelijke veranderingen door te kunnen voeren in de uitvoeringspraktijk in de volwasseneneducatie.”

“Het programma was heel intensief,” vervolgt Herman. “We zijn een paar dagen volledig ondergedompeld in het Kunskapsskolenconcept. We spraken veel met studenten en docenten, bezochten hun lessen en kregen inspirerende presentaties over de methodiek. In de basis vertoont het concept veel overeenkomsten met het ook op onze school gangbare model Positive Behavior Support. Een pedagogisch klimaat waar zien en gezien worden centraal staat, met veel persoonlijke aandacht. Dergelijke parallellen tussen Zweden en Zwolle bieden perspectief.”

"“We onderzoeken hoe we het concept kunnen vervlechten met onze methode. Met als doel eigenaarschap en studievaardigheden bij studenten te vergroten, vaardigheden waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.”"

Herman Zwakenberg

Aan de slag

Eenmaal terug in Nederland maakt het team van START.Deltion serieus werk van de geleerde lessen in het buitenland. “We onderzoeken hoe we het concept kunnen vervlechten met onze methode. Met als doel eigenaarschap en studievaardigheden bij studenten te vergroten, vaardigheden waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.”

“Het idee om twee ambtenaren mee te laten reizen heeft goed gewerkt. Het persoonlijke contact dat ontstaat tijdens zo’n trip is gewoon heel plezierig. Het zorgt ervoor dat de afstemming tussen onze mensen en de Afdeling Volwasseneneducatie nu een stuk soepeler loopt. Uiteindelijk gaat dat ten goede komen aan de positie van inburgeraars in onze gemeente, daar ben ik van overtuigd”, concludeert Herman.