'Het project levert dankbaar materiaal op om Nederlandse bestuurders en politici te wijzen op het belang van competentiegerichte trainingen voor vrijwilligers.'

‘Laat vrijwilligers ontdekken dat hun inzet iets oplevert voor hun eigen ontwikkeling’

Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 15 december 2018

Vrijwilligerswerk is nuttig voor de samenleving. Is het ook nuttig voor de vrijwilliger? “Er is veel erkenning en waardering voor de inzet van deze mensen. De maatschappij heeft hen nodig. Minder aandacht krijgt het gegeven dat vrijwilligers zelf heel veel leren tijdens dat werk. Ze ontwikkelen vaak onbewust allerlei competenties. Zoiets kan enorm goed helpen bij het vinden van een baan. Dat aspect verdient meer erkenning en waardering.” Jo Peeters, voorzitter van de EDOS Foundation, zet zich al jaren in om dit thema onder de aandacht van te brengen van bestuurders, beleidsmakers, trainers en vrijwilligers. “In Europa lukt dit best aardig, via Erasmus+ hopen we deze boodschap in Nederland te laten landen.”

Competenties als kans

EDOS Foundation werd opgericht in 2011. De organisatie richt zich op volwassenen die als vrijwilliger of als professional werkzaam zijn binnen het welzijnswerk of de volwasseneneducatie. “We organiseren trainingen, workshops, projecten en andere educatieve activiteiten. Die zijn allemaal gericht op bewustwording van de competenties die je als vrijwilliger ontwikkelt.

"'Uit onderzoek en eigen ervaring weten we dat je kansen op de arbeidsmarkt dan echt stijgen.'"

Jo Peeters

“In het Erasmus+project ‘Volcar’ (Volunteer Career Guide) brachten we onze missie weer een stap verder. We vonden een uitstekende partner in Kroatië. Hun jarenlange ervaring met trainingen op dit gebied vormde de basis. Samen maakten we die training nog beter passend voor vrijwilligers. Ook dachten na over innovatieve vormen van de lessen. Zo ontstond een goede mix van online en face-to-face training. Via dergelijke loopbaantrainingen helpen we cursisten bij het ontdekken van competenties, zelfs hoogopgeleide vrijwilligers zijn verrast over wat ze ervan opsteken. Toch is ontdekken alléén niet genoeg. We hameren op het valideren van die competenties, pas zo maak je samen een vuist. Op dat vlak is het is European Volunteer Centre een belangrijke partner. Met z’n drieën hebben we bovendien een enorm groot netwerk waarbinnen we onze resultaten kunnen verspreiden.”

Ontwikkelingsland

Voor Jo Peeters levert het project dankbaar materiaal op om Nederlandse bestuurders en politici te wijzen op het belang van competentiegerichte trainingen voor vrijwilligers. “We moeten in ons land nog heel wat leren op dit gebied. In andere landen gebeurt er veel meer. Ik weet eigenlijk niet precies waarom we hier zo’n blinde vlek hebben. Landelijke koepelorganisaties hebben volgens mij gewoon andere prioriteiten. Er bestaat bij hen in ieder geval veel onbekendheid. Met ons Europese netwerk, het handboek en het cursusmateriaal kunnen we onze missie in eigen land versterken. Komend jaar organiseren we een workshop en gaan in gesprek met sleutelfiguren uit diverse sectoren. Ik hoop dat we zo meer structurele aandacht kunnen organiseren voor het denken in competenties.”

“Via de band van Europa brengt het project ons dus veel. Natuurlijk kost het opstellen van een aanvraag voorbereidingstijd. Mijn advies aan initiatiefnemers die nieuw zijn in de wereld van Erasmus+? Begin klein en denk goed na over wat je wilt bereiken. Sla desnoods een deadline over en dien je project een jaar later in.”