Hoe pak je drugs- en alcoholgerelateerde overlast aan in de publieke ruimte? Binnen het Street Support Project werken partners uit zes Europese landen aan sociaal inclusieve interventies.

‘Inclusieve projecten verkleinen overlast op straat’

Volwasseneneducatie

Gedreven professionals en vrijwilligers jagen op die manier een hoger doel na. ‘We richten ons op de mens achter de overlastgever. Het is onze overtuiging dat ieder mens het potentieel heeft iets te leren en zinvols te doen. Zo’n integrale aanpak pakt de hinder op straat veel structureler aan’, vertelt Katrin Schiffer van de Regenboog Groep.

De Regenboog Groep is al sinds 1997 actief in samenwerkingsprojecten op Europees niveau. In het Street Support Project werken zij samen met partners uit Ierland, Spanje, België, Duitsland en Tsjechië aan betere oplossingen voor drugs- en alcoholgerelateerde overlast. Katrin: ‘Dat is namelijk een belangrijk en ingewikkeld probleem in veel Europese steden. De publieke opinie speelt een grote rol. Groepen aan de rand van onze maatschappij worden al snel als storend en bedreigend ervaren en zijn daarom niet gewenst in de openbare ruimte. De gentrificatie in steden en de veranderende samenleving maken de publieke ruimte steeds exclusiever, met meer controle en regulering als gevolg. Daardoor vallen eventuele buitenbeentjes juist eerder op. Wij zoeken daarom naar benaderingen die erop gericht zijn mensen te laten participeren. Op een holistische, integrale en inclusieve manier. Hiervoor is het nodig dat verschillende professies samenwerken. Artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, de verslavingszorg, de woningcorporaties, de sociale dienst en de volwasseneneducatie. Dit is niet altijd makkelijk. De ervaring leert dat de meeste organisaties niet gewend zijn om hun ‘comfort zone ’te verlaten. En toch is dat precies wat er moet gebeuren als je echt iets wilt veranderen.’

"Vooruitlopend op de afronding van het project durf ik wel te stellen dat de impact van onze activiteiten behoorlijk groot is"

Katrin Schiffer

De multiplier van Brno en omstreken

Er is sinds de start in 2016 al veel werk verricht. ‘Als eerste brachten we het probleem goed in kaart en deden we onderzoek naar de effectiviteit van bestaande interventies. Vervolgens ontwikkelden we zelf lokale pilots die we uitgebreid documenteerden en valideerden. Zo gingen we aan de slag met een groep van jonge Afrikaanse vluchtelingen in Berlijn, met problematische druggebruikers in Brno en dakloze gebruikers in Ierland en Spanje. Sommige interventies bieden specifieke opvang en zorg, anderen zijn erop gericht de doelgroep actief te laten participeren als ervaringsdeskundige.’

De komende tijd werkt men aan het derde onderdeel. Katrin: ‘We informeren en inspireren organisaties door onze opgedane kennis op Europees en nationaal niveau te delen. Verder organiseren we zogenaamde multiplier events voor belanghebbenden.’

Innovatieve zoden aan de dijk

‘Vooruitlopend op de afronding van het project durf ik wel te stellen dat de impact van onze activiteiten behoorlijk groot is. Direct, op het individuele niveau van zo’n vluchteling in Berlijn. Indirect, op de mensen die met deze doelgroepen werken zoals professionals en vrijwilligers in de zorg en de volwasseneneducatie. Wij helpen die organisaties overigens met inhoudelijke informatie én leren hen ook hoe je projectmatig grip houdt op zo’n innovatieve interventie. En uiteraard bieden onze uitkomsten veel kennis voor beleidsmakers en politici in de betrokken landen. Zo hopen we een breder publiek te laten beseffen dat een meer inclusieve benadering beter werkt bij het aanpakken van deze overlast’, besluit Katrin.

Meer informatie

https://streetsupport.eu/