OBS Jan Harmenshof stuurt onderwijspersoneel op internationale uitwisseling

"Ideeën verspreiden zich als een lappendeken"

Primair en voortgezet onderwijs

Met de subsidiemogelijkheid mobiliteit van personeel doen onderwijsmedewerkers praktijkervaring op in het buitenland. Zij leren in een andere omgeving een andere onderwijsaanpak. De resultaten van deze door Erasmus+ gesubsidieerde projecten zijn verstrekkend, de impact is groot.

OBS Jan Harmenshof uit Geldermalsen heeft goede ervaringen met mobiliteit van personeel. “De kennis en ideeën die we daar hebben opgedaan, verspreiden zich als een lappendeken over de school”, vertelt adjunct-directeur Hannie Kerkhof.

Excellente school

Internationalisering staat hoog op de agenda bij OBS Jan Harmenshof. Leerlingen krijgen al vanaf de kleuterklassen regelmatig les in het Engels. Om de Engelse taal goed te beheersen, gaan alle leerkrachten een week naar het Verenigd Koninkrijk. Tijdens deze werkbezoeken leren zij de taal en de onderwijsmethoden die daar worden gehanteerd. Deze inspanningen blijven niet zonder resultaat. De openbare basisschool, die het vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) heeft omarmd, groeit ondanks dat zij in een krimpregio ligt. In januari 2017 kreeg de school het predicaat ‘excellente school’.

Weg der geleidelijkheid

“Toen we jaren geleden begonnen met het geven van lessen in het Engels, was dat een flinke verandering”, herinnert Hannie Kerkhof zich. “Docenten waren onzeker. ‘Kan ik dit wel?’ Via de weg der geleidelijkheid en met veel begeleiding heeft iedereen de stap kunnen zetten. Mensen komen enthousiast terug van hun buitenlandreis en delen ervaringen met de rest van het team.” 

Zelfvertrouwen

“Onderbouw- en bovenbouwdocenten gaan samen op pad”, vertelt docent en coördinator internationalisering Rose Staritsky. “Dit vergroot de leerervaring en draagt bij aan teambuilding. Ik merk dat iedereen veel zelfvertrouwen haalt uit de buitenlandervaringen. Ouders willen graag weten waar we mee bezig zijn. Datzelfde geldt voor scholen in het voortgezet onderwijs. Middelbare scholen vragen mij hoe je zo’n project van Erasmus+ moet aanpakken.” Afstemming met middelbare scholen is volgens Kerkhof “pedagogisch gezien nodig”. “Wij leveren leerlingen af met Engels op niveau A2. Dat is erg hoog voor een basisschool.” Het werven van nieuw personeel is nog wel een aandachtspunt. “Mensen moeten óf al een hoog Engels taalniveau hebben óf bereid zijn het vereiste niveau te halen. Dat wil niet iedereen.”

Lastige puzzel

Voor Kerkhof is mobiliteit van personeel zowel budgettair als roostertechnisch gezien soms een lastige puzzel. “Wij krijgen subsidie voor tien mobiliteiten per twee jaar, terwijl ons team uit twintig personen bestaat”, betoogt Kerkhof. “Dat betekent dat we moeten kiezen. En we moeten creatief zijn. Je kunt een klas niet een week naar huis sturen.” De uitdaging voor Staritsky ligt ook in het binnenhalen van subsidies van Erasmus+. “Grotere scholenorganisaties hebben hiervoor vaak een speciale werknemer in dienst, terwijl ik het doe naast mijn andere werkzaamheden.” Beleidsmedewerker Sjoerd de Jong van het ministerie van OCW benadrukt dat scholen elkaar kunnen ondersteunen bij subsidieaanvragen. “Scholen kunnen zich verenigen in een consortium en zo de administratieve lasten delen. Dat kan de drempel verlagen.”

Job shadowing

Staritsky ziet mogelijkheden om mobiliteit van personeel op OBS Jan Harmenshof nog verder te verbeteren. “Het zou mooi zijn als het hele team eens een job shadowing kan doen. Dat is nog inspirerender en leerzamer dan de studiereizen. Je krijgt dan de gelegenheid om echt eens diep in gesprek te gaan met een buitenlandse collega.” 

Groter dan de Betuwe

Volgens de leerkracht draait het bij alle activiteiten uiteindelijk om de kinderen. “We willen hen opvoeden tot Europeaan en wereldburger. Dan moet je ze ook iets internationaals meegeven. Als ze op jonge leeftijd kunnen communiceren met een kind in Spanje gaan hun ogen open. Hun blikveld wordt groter dan de Betuwe, waar ze opgroeien. Wat mij betreft valt internationalisering onder de noemer burgerschap.”

Meer weten? Neem gerust contact op.