Project IMPACT bereidt kinderen voor op een internationale toekomst

“Europa is het speelveld van jongvolwassenen”

Primair en voortgezet onderwijs

Kinderen stimuleren en uitdagen, good practices uitwisselen en een internationaliseringsbeleid ontwikkelen. In het project IMPACT werkt de hogeschool Saxion samen met vijf Europese basisscholen aan Europese uitwisseling binnen het onderwijs. “Met dit project bewijzen we dat internationalisering het onderwijs én het wereldbeeld van kinderen verbetert.”

Inspire children, Make a difference in school policy. Partners in Europe present, Assemble knowledge, Create projects en Teachers improve education. De afkorting IMPACT staat voor een hele rits ambities. IMPACT is een idee van hogeschool Saxion. Samen met openbare basisschool Stedeke uit Diepenheim en basisscholen uit Spanje, Portugal, Italië en Turkije participeert de hogeschool uit Enschede van december 2016 tot maart 2019 in het door Erasmus+ ondersteunde, internationale uitwisselingsproject. 

Praktijk centraal

In deze periode zijn er vijf trainingsweken voor leerkrachten. Elk met twee thema’s, zoals Europese identiteit, Europees burgerschap, meertaligheid en immigratie. Tijdens de trainingen staat de praktijk centraal. Hoe vertaal je Europese integratie in het lespakket? Samen formuleren de deelnemers nieuwe schoolactiviteiten, gericht op internationalisering. Kinderen van de deelnemende basisscholen hebben al filmpjes gemaakt over hun leven en over hun school en deze aan hun leeftijdsgenoten in het buitenland laten zien. Deelnemers aan IMPACT e-mailen en (video)chatten met elkaar. Hiervoor gebruiken ze een Twinspace, onderdeel van de Europese online community eTwinning. 

Speelveld

“Europa is in toenemende mate het speelveld van jongvolwassenen. Mensen gaan in de toekomst nog vaker dan nu in het buitenland studeren, wonen en werken. Daar moeten we kinderen op voorbereiden.” Directeur Jasper Kok van openbare basisschool Stedeke uit Diepenheim is ervan overtuigd dat kinderen al op jonge leeftijd moeten kennismaken met de wereld buiten Nederland. Daarnaast is IMPACT, volgens Kok, goed voor Europese integratie. “Als kinderen al met 4, 5, 6 jaar leuk contact hebben met leeftijdsgenoten uit andere landen, is de kans groot dat ze in de toekomst positief zijn over Europese samenwerking. En het neemt vooroordelen weg. Wie het nieuws kijkt, denkt dat mensen in Turkije heel anders in elkaar zitten dan wij. Maar binnen IMPACT blijken we toch prima te kunnen samenwerken. Bijzonder was het project What’s in your pocket? Kinderen maakten hun jas- of broekzak leeg”, schetst Kok. “Wat hierin zat, werd op foto of film gezet. Het bleek dat ze in Spanje of Turkije heel andere dingen in hun broekzak hadden dan hier. Dit leverde leuke gesprekken op.” 

Internationalisering steeds belangrijker

Het is in Nederland niet gebruikelijk dat een hogeschool en basisscholen samenwerken. IMPACT toont echter aan dat dit voor alle partijen positief kan uitwerken. Zeker als het om een sectoroverstijgend project gaat. “Wij hebben al vaker internationale projecten gedraaid”, vertelt international officer Paul Stuit van hogeschool Saxion. “We beschikken over expertise en menskracht om de aanvraag, het financieel management en de verantwoording van zo’n groot plan te begeleiden. Dat is bij een basisschool minder aanwezig.” Directeur Jasper Kok vult aan: “Saxion helpt ons ook met de theoretische kaders en zorgt voor interessante sprekers op bijeenkomsten”. “Maar wij halen zelf ook veel uit het project”, vervolgt Stuit. “Internationalisering wordt steeds belangrijker binnen het onderwijs. Met IMPACT laten we onze pabostudenten zien hoe je dit belangrijke thema toepast in de praktijk. Daarmee zijn ze beter toegerust op hun toekomstige baan.” 

Effect

Het effect van IMPACT beperkt zich niet tot de kinderen. Deelnemers aan de trainingsweken inspireren hun collega’s met hun ideeën en enthousiasme. Op deze manier voelt het hele team zich betrokken. Daarnaast horen ouders de reacties van hun kinderen. “Toen ik begon met internationalisering was er wat scepsis bij ouders. Je zag ze in eerste instantie verbaasd reageren als hun kind vertelde dat het gepraat had met een leeftijdsgenootje uit Turkije”, vertelt Kok. “Maar inmiddels zien ze ook de voordelen. Hun kinderen tonen meer begrip voor andere landen, zijn meer geïnteresseerd in het nieuws. Als er bosbranden zijn in Portugal, maken ze meteen de koppeling naar de Portugese school waarmee we samenwerken. ‘Ik hoop dat zij niet te maken krijgen met die brand’, zeggen ze dan.”

Elkaar inspireren

“Kijk al in een vroeg stadium buiten de schoolgrenzen”, adviseert Kok aan (basis)scholen die een vergelijkbaar project willen opzetten. “Leg contact met de adviseurs van Erasmus+, benader de hogeschool bij jou in de buurt. Je kunt elkaar helpen, van elkaar leren, elkaar inspireren.” Stuit geeft aan dat het belangrijk is dat je de samenwerking zoekt met scholen die gelijkgestemd zijn. “Wij hadden al samengewerkt met Stedeke en haar partner in Barcelona. We wisten dus wat voor vlees we in de kuip hadden. Vervolgens hebben we in ons netwerk gezocht naar scholen die daarbij passen. Ook een oproep op eTwinning was nuttig. Heel wat instellingen reageerden daarop. Op basis van de ideeën die vervolgens zijn uitgewisseld, hebben we enkele deelnemers geselecteerd.” Hij adviseert ten slotte om het aantal participerende scholen in het begin klein te houden. “Het is moeilijk om tot resultaten te komen als je met veel partners bent. Uitbreiden kan altijd nog.”

Olievlekwerking

Sinds de start van IMPACT doen er geleidelijk meer scholen mee. Uiteindelijk moeten er zestien scholen uit zes landen aangehaakt zijn. Stuit: “Het idee is dat deelnemers de instellingen uit hun regio betrekken. Zodat er een olievlekwerking ontstaat.” Kok: “Ik hoop dat andere scholen IMPACT zien als een manier om het onderwijs te ontwikkelen. En niet als het zoveelste onderwerp op het curriculum. 
Met dit project bewijzen we dat internationalisering het onderwijs én het wereldbeeld van kinderen verbetert.”

Meer weten? Neem gerust contact op.