'De internationale uitwisselingen blijken heel waardevol en inspirerend'

Digitale tools zijn onmisbaar bij praktijkgestuurd volwassenenonderwijs

Volwasseneneducatie

Nieuw online lesmateriaal is er volop. Helaas gaat toepassing op de werkvloer niet vanzelf. “Binnen de volwasseneneducatie is een aanzienlijk deel van de cursisten laagopgeleid en ze zijn zeker niet allemaal digitaal vaardig. Ook docenten moeten vertrouwd raken met de razendsnelle veranderingen die nu eenmaal kenmerkend zijn voor de 21ste eeuw,” vertelt Sonja Engelenberg van het Friesland College.

De samenleving wordt steeds digitaler. “Het project YouDigIT probeert samen met vijf Europese partners digitale tools onder de aandacht te brengen van onze docenten. De internationale uitwisselingen blijken heel waardevol en inspirerend.”

De praktijk stuurt

“FC Extra is binnen het Friesland College de school voor volwasseneneducatie. We verzorgen NT1- en  NT2-trajecten en geven onderwijs in digitale vaardigheden en rekenen. Verder begeleidt FC Extra vrijwilligers die werkzaam zijn binnen het non-formele leren. Het Friesland College staat voor praktijkgestuurd onderwijs. Het ouderwetse klaslokaal is lang niet meer de enige plek waar men leert. Ook thuis of op het werk moeten digitale bronnen beschikbaar zijn. Cursisten volgen een eigen traject en willen niet wachten tot een docent iets uitreikt,” vertelt Engelenberg.

“Digitale tools kunnen daarbij helpen. Het materiaal wordt steeds beter. Toch was dit binnen onze organisatie heel lang geen onderwerp van gesprek, terwijl het echt een verrijking kan zijn voor het aanleren van basisvaardigheden bij volwassenen. We vroegen ons af hoe we dat konden veranderen. Hoe konden we ervoor zorgen dat docenten die digitale tools gaan herkennen en gebruiken? Welke factoren helpen bij het verbreiden van kennis en inzicht op dat vlak?”

Leren en delen

“We wilden leren van wat er in Europa gebeurt. Bovendien hoopten we op een inspirerende uitwerking van zo’n uitwisseling. Het haalt docenten even uit hun comfortzone. Uiteindelijk dienden we een aanvraag in met partners uit vijf andere landen. Nu wisselen we ervaringen uit met tools die zij zelf mochten kiezen. Er waren wel twee randvoorwaarden: de tools die tijdens de lessen worden ingezet moeten vrij beschikbaar zijn en bruikbaar voor de doelgroep laagopgeleide volwassenen.”

"Bijzonder was de grote diversiteit in leermiddelen en studenten"

Sonja Engelenberg

“In Oostenrijk ging men aan de slag met een digitaal lespakket voor daklozen. In Duitsland verkenden vrouwelijke migranten het historische centrum van Kassel met een geo-caching game. In andere landen zoals Italië en IJsland lag de focus op het trainen van docenten. Onze partner in Bulgarije leerde cursisten om te gaan met social media bij het zoeken van een baan.”

De uitwisseling van de digitale tools vindt plaats tijdens zogenaamde Learning, Training and Teaching Activities-bijeenkomsten (LTTA). “We hebben er drie achter de rug. Iedere partner presenteert in zo’n bijeenkomst wat ze binnen de eigen organisatie met de gekozen tool hebben gedaan en wat de ervaringen zijn. Stuk voor stuk waren dit zeer inspirerende bijeenkomsten. Onze docenten vonden het bijzonder waardevol.”

Europa Plus

“We zijn blij met de steun van Erasmus+. Zo’n samenwerking over de grenzen heen vergt nu eenmaal extra middelen. Het is een intensief traject om met al die partners tot een concreet project te komen. Mijn advies is om goed te blijven sturen op duidelijke doelen en resultaten. Geef ook aandacht aan de manier waarop je wilt evalueren en elkaar wilt aanspreken.”

“Er zit nog een ander Europees tintje aan YouDigIT. We sluiten prima aan bij de New Skills Agenda van de Europese Commissie. Die agenda benadrukt het belang van digitale vaardigheden voor alle burgers,” vertelt Engelenberg. “Daar hebben we met veel plezier ons steentje aan bijgedragen.”