VIME draagt bij aan de ontwikkeling van taalvrijwilligers

“De inzet van taalvrijwilligers is goud waard”

Volwasseneneducatie

Om mee te doen in de samenleving, moeten migranten taalvaardig zijn. In hun onderwijs krijgen zij steun van taalvrijwilligers. Het project VIME richt zich met het met partners in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Slovenië op het ontwikkelen van trainingen om onderwijsvaardigheden van taalvrijwilligers te versterken: “Hun inzet is goud waard.”

Het project ‘Working with volunteers in migrant language education: roles and competentions’ (VIME)  is een initiatief van het Instituut voor Taalonderzoek en Taalontwikkeling Amsterdam (ITTA), ROC West-Brabant en Stichting Het Begint met Taal. Deze Nederlandse organisaties werken samen met partners in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Slovenië. 

Verandering brengen

“De uitgangssituatie is per organisatie verschillend, maar we staan voor een vergelijkbare uitdaging”, vertelt projectcoördinator Elwine Halewijn van ITTA. “We willen allemaal de integratie van migranten bevorderen door hun taalvaardigheid te vergroten. Voor het leren van een taal is het oefenen ervan essentieel, zeker ook buiten de les. De inzet van vrijwilligers is daarom goud waard. Nu is er vaak nog weinig aandacht voor de vaardigheden die een vrijwilliger moet beheersen en welke rol hij of zij heeft. Daar willen we met dit project verandering in brengen.”

Onderzoek en samenwerking

VIME doet daarom onderzoek naar de verschillende rollen die taalvrijwilligers kunnen vervullen en welke vaardigheden bij die verschillende rollen passen. Vervolgens worden trainingen ontwikkeld om die vaardigheden bij de vrijwilligers te versterken. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met internationale beleidmakers en professionals op het gebied van taalverwerving. Voor deze organisaties ontwikkelen zij een handreiking over het samenwerken met vrijwilligers. 

Voor alle laaggeletterden

Het project is bovendien niet alleen gericht op vrijwilligers die werken met migranten, maar ook op vrijwilligers die werken met andere laaggeletterden. De ontwikkelde rollen, competenties en trainingen moeten dus geschikt zijn voor alle laaggeletterden. Daarom werkt VIME ook samen met Stichting Lezen & Schrijven, een belangrijke speler bij het aanpakken van laaggeletterdheid. Verder is er samenwerking met een ander project dat Erasmus+ ondersteunt: een toolkit voor vrijwilligers in de taalverwerving.

Alle betrokkenen delen hun projectresultaten. Ze krijgen feedback uit minimaal tien andere EU-landen en houden – volgens het principe ‘samen weten we meer’ – iedereen op de hoogte van hun vorderingen. 

Pilots

VIME is gestart in 2016 en eind 2018 afgerond. Diverse vrijwilligersrollen en bijbehorende competenties zijn uitgewerkt en beschreven. “De rollen variëren van een buddy die bijvoorbeeld met een migrant naar de markt gaat tot een klassenassistent die de professionele taalleerkracht ondersteunt”, schetst Halewijn. “Daarnaast zijn er al trainingsmodules om rolspecifieke competenties te ontwikkelen.”

Impact

Halewijn verwacht dat het project op veel vlakken impact heeft. “Door betere begeleiding van vrijwilligers kunnen migranten en andere laaggeletterden sneller taalvaardig worden – met alle maatschappelijke effecten van dien. Maar ook de vrijwilligers zelf profiteren en de organisaties waarvoor zij werken. Door de verschillende rollen ontstaat er een soort carrièrepad. Dit maakt het voor hen aantrekkelijk om langer actief te blijven in de taalverwerving.”

Meer weten over de projectresultaten?

Bekijk dan de projectwebsite of ga direct naar de Toolkit.

De Nederlandse versies van de praktische tools vind je hier