Het COMBI-project wil docenten voor de sector gezondheidszorg en minderheidstaaldocenten innovatieve lesinstrumenten aanreiken.

COMBI ontwikkelt instrumenten om migranten een minderheidstaal te leren

Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 5 augustus 2019

Hoe instrueer je en begeleid je migranten om zich te bekwamen in de (minderheids)talen die nodig zijn voor het werken in bijvoorbeeld de gezondheidszorg? Het COMBI-project (vanuit Nederland gecoördineerd door de Fryske Akademy) wil docenten voor de sector gezondheidszorg en minderheidstaaldocenten innovatieve lesinstrumenten aanreiken.

Dankzij het materiaal dat door het KA204-project COMBI (Communication Competences for Migrants and Disadvantaged Background Learners in Bilingual Work Environments) is ontwikkeld, krijgen docenten in de gezondheidszorg en taaldocenten instrumenten aangereikt om migranten een minderheidstaal te leren, wanneer dit een belangrijke eis is binnen hun beroepssector. 

Het project wordt vanuit Nederland gecoördineerd door de Fryske Akademy, in samenwerking met partnerscholen uit Spanje, Italië, Finland en het Verenigd Koninkrijk. De methodes van het COMBI-project zijn gericht op het aanleren van communicatievaardigheden in talen die (ook) nodig zijn op de werkvloer. Het belangrijkste doel van de COMBI-methodes is om ervoor te zorgen dat er meer rekening wordt gehouden met regionale talen op de werkvloer, specifiek in de meertalige regio’s in Europa.

Het afsluitende Multiplier Event van het COMBI-project vond in april 2019 plaats in Swansea, Wales. Tijdens deze slotbijeenkomst zijn de opbrengsten van het project gepresenteerd aan internationale deelnemers uit o.a. Wales, Frankrijk, Spanje en Italië, die werkzaam (zullen) zijn op het gebied van volksgezondheid, asielbeleid en talenonderwijs. Naast lezingen van onder andere Meri Huws, de eerste Welsh Language Commissioner, werden er tijdens het Multiplier Event diverse workshops georganiseerd omtrent de hoofdthema’s van het project.

Het cross-nationale onderzoeksverslag met focus op de gezondheidszorg A report on migrants and the role of the minority language in healthcare: a theoretical and practical analysis is vanaf nu gratis te downloaden op de website van het COMBI-project.