De impact van mobiliteit van personeel bij Fontys Hogescholen

"Als medewerkers naar het buitenland gaan, neemt hun zelfvertrouwen toe"

Hoger onderwijs

Met de subsidiemogelijkheid mobiliteit van personeel doen onderwijsmedewerkers praktijkervaring op in het buitenland. Zij leren in een andere omgeving een andere onderwijsaanpak. De resultaten van deze door Erasmus+ gesubsidieerde projecten zijn verstrekkend, de impact is groot. “Als medewerkers naar het buitenland gaan, neemt hun zelfvertrouwen toe. Nu moeten we nog voorkomen dat iedereen opnieuw het wiel uitvindt.”

Betere docenten

Hoe beter de docent, hoe beter het onderwijs. “Impact begint bij de persoonlijke ontwikkeling van onderwijsmedewerkers. “Als medewerkers naar het buitenland gaan, neemt hun zelfvertrouwen toe. Ze komen terug als gelukkiger docenten, die minder snel uitvallen en meer initiatieven nemen”, betoogt Van der Valk. “Maar mobiliteit van personeel leidt uiteraard tot meer.”

Tot een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Turkse docenten in opleiding bijvoorbeeld. Marly Gootzen, docent aan de lerarenopleiding bij Fontys, heeft dankzij haar buitenlandreizen meerdere samenwerkingsverbanden opgezet met Europese onderwijsinstellingen. Sinds haar reizen naar het buitenland heeft Gootzen een internationale bril op. Studenten natuurkunde, scheikunde en techniek liet ze samen koken met internationale kunstenaars van het nabijgelegen Europees Keramisch Werkcentrum. “Ze spraken over van alles: cultuur, politiek, hun sociale leven. Studenten komen hierdoor in aanraking met een internationale omgeving. Door hen in contact te brengen met andere culturen, wil ik stimuleren dat zij een netwerk opbouwen in het buitenland. Zodat ze later met hun leerlingen ook de grens overgaan.” 

‘Internationaliseringsvirus’

De initiatieven van Gootzen passen perfect bij de ambitie van Fontys: alle studenten hebben in 2020 aantoonbare internationale en interculturele competenties. “Niet alle studenten kunnen naar het buitenland”, weet Van der Valk. “Docenten met buitenlandervaring kunnen dan een internationalisation at home opzetten. Daarvoor gebruiken ze hun in het buitenland opgedane kennis.”
Docenten met een buitenlandervaring functioneren volgens Gootzen dan ook als ambassadeur met als missie: internationalisering verder brengen. “Ik probeer mijn collega’s en studenten met mijn verhalen en enthousiasme te besmetten met het ‘internationaliseringsvirus’. Als zij dit dan ook weer uitstralen, ontstaat er een mooie olievlek.”

Verbeterpunten

Tijdens een bijeenkomst bespraken de vertegenwoordigers van de vier onderwijssectoren hoe zij de impact van mobiliteit van personeel kunnen vergroten. Het benoemen van verbeterpunten hielp daarbij. Bij Fontys bijvoorbeeld liggen de verbeterpunten onder andere bij het hrm-beleid: internationalisering maakt daar geen deel van uit. Het is vaak lastig om een week vrij te krijgen. Docenten hebben het vaak heel druk en geen tijd om een week naar het buitenland te gaan. Ook komt het voor dat medewerkers wel graag weg willen, maar de Engelse taal onvoldoende beheersen. 
Een ander verbeterpunt dat Fontys graag wil delen, is de mobiliteit van internationale professionals náár Fontys. “Dan haal je kennis uit het buitenland in huis. Dat is bijzonder leerzaam voor onze studenten.” Om professionals naar Nederland te halen, zijn aanpassingen nodig. “Bijna al onze communicatie gebeurt nu nog in het Nederlands. Dat is een drempel voor buitenlandse docenten.”

Het belang van internationalisering

Mobiliteit van personeel levert meer op als medewerkers van verschillende (onderwijs)disciplines samen op reis gaan. Aandacht en erkenning op managementniveau spelen ook een grote rol wil internationalisering succesvol worden ingebed in het onderwijs. De ervaring leert dat zodra managers zelf op uitwisseling gaan, ze inzicht krijgen in de voordelen en het belang daarvan. Ook het ministerie kan helpen, meent Van der Valk. “Wij waarderen het als OCW in de communicatie het belang van internationalisering benadrukt. Een speech van de minister, een award. Dat maakt meer indruk op schoolbestuurders dan de buitenlandervaring van een enkele leerkracht.” 

Meer weten? Neem gerust contact op.