Hoe zijn stafmobiliteiten zo succesvol geworden op ROC Nijmegen? Een week voordat Johan Neijenhuis van ROC Nijmegen met pensioen gaat, vertelt de ervaren coördinator internationalisering over zijn aanpak.

“Als je bij de medewerkers begint, resoneert het in de rest van de organisatie”

Middelbaar beroepsonderwijs

Hoe zijn stafmobiliteiten zo succesvol geworden op ROC Nijmegen? Een week voordat Johan Neijenhuis van ROC Nijmegen met pensioen gaat, vertelt de ervaren coördinator internationalisering over zijn aanpak.

Hoe zijn stafmobiliteiten zo succesvol geworden op ROC Nijmegen? Een week voordat Johan Neijenhuis van ROC Nijmegen met pensioen gaat, vertelt de ervaren coördinator internationalisering over zijn aanpak.

"Het is op dit moment zelfs een speerpunt van ROC Nijmegen: ‘flexibel en uitdagend leren"

Johan Neijenhuis

De ambitie voor internationalisering van ROC Nijmegen staat vastgelegd in het beleidsplan 2016-2019: elke medewerker en student van ROC Nijmegen moet in ieder geval één internationale ervaring opdoen. Wat betekent dit concreet voor de stafmobiliteiten? Johan: “Wij streven ernaar ieder jaar honderd stafmobiliteiten te realiseren.” Dat is in 2017 al gelukt: 99. Dit is 6% van het totaal aantal studenten dat ieder jaar naar het buitenland gaat. Nu in 2018 staat de teller op zeventig. De coördinator internationalisering verwacht dat ze de honderd weer halen, want er staan veel medewerkers op de wachtlijst.

Focus

Het roc richt zich met nadruk op het personeel. “Bij de medewerkers ligt het draagvlak en de continuïteit voor internationalisering in de organisatie. Het is de student die eerst bij de stagecoördinator komt vragen of hij in het buitenland stage mag lopen. Als die stagecoördinator zelf internationale ervaring heeft, zal hij eerder geneigd zijn naar de mogelijkheden te kijken. Bovendien zal een docent die ervaring heeft met een study visit of job shadowing, makkelijker om kunnen gaan met leerlingen uit andere culturen. En bij een team dat op studiereis is geweest, is de goodwill ook weer groter om een team uit het buitenland te ontvangen. Kortom, als je bij de staf begint, resoneert het in de rest van de organisatie,” heeft Johan ervaren.

"Een studiereis voor duurzame verandering"

Johan Neijenhuis

Hoe motiveer je een team om op studiereis te gaan? Johan: “Ik moedig de teammanager aan een studiereis op te nemen in zijn teamjaarplan. Soms vinden managers het een bezwaar omdat medewerkers niet vervangen kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat ze ruim van tevoren met het team gaan kijken wat een goed moment is en wie er kan gaan. Wij vragen een half jaar van tevoren wat hun plannen zijn. Daarnaast stimuleer ik ze ook op lange termijn strategisch te denken. Als je dit jaar op studiereis bent geweest, kun je alvast kijken waar je over drie jaar heen zou kunnen gaan.”

Aangezien er een lange wachtlijst is voor stafmobiliteiten moet het roc studiereizen selecteren. “In eerste instantie kijken we welke studiereis het beste past bij de speerpunten van ROC Nijmegen. Daarnaast letten we op frequentie. Een team dat vorig jaar is geweest, gaat dit jaar niet. Ook houden we rekening met de urgentie. Sommige teams zitten midden in een bepaalde ontwikkeling en hebben kennis nodig die ze uit het buitenland kunnen halen.”

Transfer

Als een medewerker of team een ‘ja’ heeft gekregen, onderneemt Johan meteen actie. “Wij sturen een handboek toe waarin Purpose, Partner, Program en Planning duidelijk beschreven moeten worden. Daarna ga ik in gesprek over de reis. Ik stimuleer ze zelf op zoek te gaan naar een betrouwbare partner in hun eigen netwerk zodat ze samen een programma kunnen maken. Lukt dat niet, dan boren we onze eigen contacten aan.” Als ze terugkomen van een studiereis moeten de medewerkers binnen twee weken een verslag inleveren. “Dit mag ook een filmpje zijn.” Hoofdvraag hierin is: hoe maak je de transfer van de opgedane kennis naar jouw onderwijs?

Johan is als coördinator internationalisering ook onderdeel van het onderwijsbeleidsteam en hoort zo terug of er daadwerkelijk in de onderwijsorganisatie een transfer wordt gemaakt. Een studiereis die voor duurzame verandering in het onderwijs van ROC Nijmegen heeft gezorgd, is bijvoorbeeld een study visit met zestien personen die in 2016 naar Zweden vertrok in het kader van gepersonaliseerd leren. Ze bezochten een Kunskapsskolan-mbo in Göteborg. “Om een zo groot mogelijke resonantie in het roc te genereren, kozen we bewust voor een samenstelling van medewerkers uit alle lagen en teams in de organisatie: docenten, teammanagers, onderwijsregisseurs, directeuren en een lid van het College van Bestuur. Die studiereis is een injectie geweest voor het meerjarenplan van gepersonaliseerd leren op ROC Nijmegen. Ieder team weet nu wat Kunskapsskolan is en is er nu van overtuigd dat ze met een vorm van gepersonaliseerd leren aan de slag moeten. Het is op dit moment zelfs een speerpunt van ROC Nijmegen: ‘flexibel en uitdagend leren’.”

Benieuwd naar de do’s en don’ts voor een coördinator Internationalisering? Johan Neijenhuis vertelt erover in het filmpje.