Corona FAQ: Jeugd & jongerenwerk

Deze FAQ is van toepassing op projecten die door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd zijn toegekend en wordt regelmatig geüpdatet.
Heb je een vraag? Check dan eerst de laatste versie van deze FAQ.

Disclaimer: de Europese Commissie komt continu met updates en besluiten. Aan de hand daarvan zullen wij ook onze instructies aanpassen indien nodig.

Laatste update: 21 augustus 2020 (let op: druk op 'refresh' voor de laatste updates)

Force majeure kan onder bepaalde voorwaarden aangevraagd worden voor toezeggingen van voor 16 maart 2020. Er is sprake van force majeure (overmacht) als een organisatie de uitwisseling, activiteit of training heeft geannuleerd conform de COVID-19 richtlijnen uit haar eigen land of regio. Ook als de activiteit in de nabije toekomst wel door kan gaan, maar de kwaliteit niet geborgd kan worden, is er naar alle waarschijnlijkheid sprake van een force majeure.

 

Organisaties die een activiteit willen annuleren of uitstellen en aanspraak willen maken op force majeure verzoeken we dringend om eerst contact met ons op te nemen. Gebruik hierbij dit vereenvoudigde formulier 'Declaration on honour force majeure'. Zo hebben wij alle gegevens en informatie bij de hand en kunnen we je verzoek snel in behandeling nemen. 

Vervolgens mail je het formulier naar erasmusplus@nji.nl

Een force majeure dient altijd door ons bevestigd te worden. Wij informeren je tevens hoe je dit verder kunt rapporteren.

Onder force majeure accepteren we kosten onder de volgende voorwaarden:

 • Kosten die niet gedekt worden door de verzekeringsmaatschappij en op basis van de beslissing van de verzekeraar of een ander schriftelijk document (bijvoorbeeld algemene voorwaarden).
 • Als organisatie heb je er alles aan gedaan om de gedane uitgaven terug te vorderen.
 • Uitgangspunt bij het toepassen van een force majeure is dat de kosten van eventuele wijzigingen moeten passen binnen het toegekende bedrag zoals staat vermeld in de Grant Agreement.

Het Nationaal Agentschap Jeugd is bereikbaar via telefoonnummer 030 – 2306 344. Omdat we binnen Erasmus+ Jeugd ook de richtlijnen van de Nederlandse overheid opvolgen werken onze collega’s volledig vanuit huis. Hierdoor kan het voorkomen dat we telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Heb je een dringende vraag? Stuur ons dan een e-mail naar erasmusplus@nji.nl en vermeld duidelijk in de onderwerpregel dat het om een spoedvraag gaat.

Deelnemers en vrijwilligers adviseren wij om in eerste instantie contact op te nemen met de organisatie van het betreffende project.

De mobiliteiten zijn in principe ontvankelijk. Er zal echter geen sprake van force majeure zijn, want de situatie rondom corona was in dit geval voorzienbaar. Dit betekent dat het risico voor de organisatie is.

Enkel als op het moment van het plannen van de mobiliteit de formele reisadviezen van alle betrokken landen op geel staan, gelden dezelfde regels rondom force majeure als in het voorjaar. Alle informatie die je in de Corona FAQ op onze website vindt, is ook dan van toepassing

Start je binnenkort met een project of een activiteit? Om te helpen bij de beslissing om een project of activiteit wel of niet door te laten gaan of op te starten zetten we graag enkele tips en aandachtspunten op een rij. Je leest alle tips en aandachtspunten verderop in deze tekst.

Daarnaast verzoeken we je dringend om géén kosten te maken zolang er vanuit alle betrokken partners geen duidelijkheid is dat de activiteit daadwerkelijk veilig plaats kan vinden. Ga pas van start als je vanuit alle betrokken partners zeker weet dat je conform de formele richtlijnen van de betrokken landen de activiteit kan organiseren. Force majeure kan alleen aangevraagd worden voor situaties die van te voren niet te overzien waren.

Een ander punt van aandacht is de veiligheid van deelnemers. In de Grant Agreement staat vermeld dat je als organisatie verantwoordelijk bent voor de veiligheid van deelnemers. De lijst met onderwerpen is dan ook puur ter inspiratie om een start te maken met het eigen beleid en draaiboek in verband met corona. We hopen je met deze lijst te inspireren om de activiteit beter vorm te geven, waarbij je zelf de invulling regelt om de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen.

Onderstaande onderwerpen kunnen je helpen om (verder) na te denken over richtlijnen, reizen, activiteiten en wat te doen bij noodsituaties.

 

Samenwerking

Zorg dat alle regels en afspraken rondom corona goed worden doorgesproken met alle partners. Samen zorg je ervoor dat alle deelnemers zich veilig en comfortabel voelen bij de genomen afspraken.

Hygiëne en contact

Er zullen waarschijnlijk extra maatregelen genomen moeten worden rondom hygiëne en contact. Een bijkomende moeilijkheid is dat deze regels en voorschriften per land kunnen verschillen.

Bedenk welke regels je gaat hanteren. Laat je de regels van het gastland als basis gelden, of bepaalt de strengste nationale regelgeving van de deelnemende partner(s) de contact- en hygiëneregels?
Zoek tijdig alle informatie hierover op en zorg ervoor dat alle partners en deelnemers geïnformeerd zijn.

Deelnemen

Geef duidelijk aan wanneer een deelnemer moet thuisblijven als deze coronaklachten heeft of heeft gehad. Denk daarbij ook aan afspraken over huisgenoten.

Bij aankomst kun je een gezondheidscheck invoeren. Op deze pagina vind je de gezondheidscheck zoals de RIVM deze heeft opgesteld.

Reizen in coronatijd

Reizen in coronatijd brengt extra uitdagingen met zich mee. Vragen die je uit kunt zoeken zijn bijvoorbeeld:

 • Is het mogelijk om flexibelere vliegtickets te kopen waarbij bijvoorbeeld de reisdatum kan worden gewijzigd?
 • Wat is de meest optimale en directe reisroute naar de activiteit?
 • Is er een quarantaineperiode indien er door meerdere landen wordt gereisd of bij aankomt in het gastland en/of terugkeer in het thuisland?
   

Zorg daarnaast, zoals altijd, dat de reisverzekering voor elke deelnemer in orde is. Sluit indien nodig een extra verzekering af. Vergeet niet na te gaan hoe het zit met repatriëring in geval van corona.

Activiteiten

Er wordt veelal aangeraden om fysiek contact tussen deelnemers zo veel mogelijk te mijden. Ga na of het mogelijk is om fysieke activiteiten in de buitenlucht te organiseren. Indien er uitstapjes worden georganiseerd is het aan te raden om de regels op desbetreffende locaties goed in de gaten te houden.  

Groeps-accommodatie

Bij groepsaccommodaties is het aan te raden om het aantal deelnemers dat in een ruimte slaapt te beperken. Wellicht is het mogelijk om extra slaapruimtes te creëren of uit te wijken naar een grotere accommodatie? Daarnaast kunnen slaapruimtes ingedeeld worden per landengroep. 

Werkruimtes

De afstandsregels verschillen van land tot land. Zijn ze beschreven in vierkante meters of anderhalve meters, zijn ze leeftijdsgebonden of niet? Neem ze mee in de voorbereiding en wanneer je de afspraken tussen de verschillende partnerorganisaties opstelt.

Contactonderzoek

In veel landen geldt contactonderzoek. Deelnemerslijsten die worden bijgehouden door de organisator kunnen daarbij als basis dienen. In het kader van contactonderzoek is het belangrijk dat elke partner toegang heeft tot de deelnemerslijst, ook na de activiteit. De regelgeving rond privacy kan verschillen van land tot land. Bespreek dit met alle partners en maak duidelijke afspraken. Communiceer deze vooraf aan de deelnemers, begeleiders en voor minderjarigen aan de ouders of voogd.

Noodprocedure

Het is aan te raden om samen met alle partners een noodprocedure op te stellen. Vragen die beantwoord worden in dit noodplan kunnen zijn:  

Wat als …

 • een deelnemer voor vertrek ziek wordt?
 • een activiteit niet kan doorgaan in het gastland?
 • een deelnemer tijdens de heenreis niet verder mag reizen?
 • een deelnemer tijdens de activiteit positief test?
 • een deelnemer gecontacteerd wordt tijdens de activiteit in het kader van contactopvolging?
 • (een deel van) de deelnemersgroep tijdens de activiteit in quarantaine moet?
 • een deelnemer na de activiteit positief test?

 

 

Een lijst met handige websites die je kunt raadplegen voor meer informatie, tips & tricks.

 • Door verschillende organisaties is het protocol zomerkampen 13 t/m 18 jaar opgesteld. Dit protocol beschrijft gedetailleerd de verschillende afspraken, die gelden vanaf 1 juli 2020 voor zomerkampen in Nederland. Dit protocol kan als handvat dienen voor een eigen draaiboek waarin rekening wordt gehouden met het coronavirus en de maatregelen die hieruit volgen.