Corona FAQ: Jeugd & jongerenwerk

Deze FAQ is van toepassing op projecten die door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd zijn toegekend en wordt regelmatig geüpdatet.
Heb je een vraag? Check dan eerst de laatste versie van deze FAQ.

Disclaimer: de Europese Commissie komt continu met updates en besluiten. Aan de hand daarvan zullen wij ook onze instructies aanpassen indien nodig.

Laatste update: 26 maart 2020 (let op: druk op 'refresh' voor de laatste updates)

De Nederlandse overheid heeft alle bijeenkomsten en samenkomsten tot en met 31 mei 2020 verboden. Daarnaast geldt momenteel minimaal de kleurcode oranje: alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Heb je een project of activiteit die uitgesteld, onderbroken of geannuleerd moet of gaat worden op basis van deze maatregel? In veel gevallen is er sprake van force majeure.

Er is sprake van force majeure (overmacht) als een organisatie de uitwisseling, activiteit of training afblaast conform de richtlijnen uit haar eigen land of regio. Ook als de activiteit in de nabije toekomst wel door kan gaan, maar de kwaliteit niet geborgd kan worden, is er naar alle waarschijnlijkheid sprake van een force majeure.

Organisaties die een activiteit willen annuleren of uitstellen en aanspraak willen maken op force majeure verzoeken we dringend om eerst contact met ons op te nemen. Gebruik hierbij dit vereenvoudigde formulier 'Declaration on honour force majeure'. Zo hebben wij alle gegevens en informatie bij de hand en kunnen we je verzoek snel in behandeling nemen. 

Vervolgens mail je het formulier naar erasmusplus@nji.nl

Een force majeure dient altijd door ons bevestigd te worden. Wij informeren je tevens hoe je dit verder kunt rapporteren.

Onder force majeure accepteren we kosten onder de volgende voorwaarden:

  • Kosten die niet gedekt worden door de verzekeringsmaatschappij en op basis van de beslissing van de verzekeraar of een ander schriftelijk document (bijvoorbeeld algemene voorwaarden).
  • Als organisatie heb je er alles aan gedaan om de gedane uitgaven terug te vorderen.
  • Uitgangspunt bij het toepassen van een force majeure is dat de kosten van eventuele wijzigingen moeten passen binnen het toegekende bedrag zoals staat vermeld in de Grant Agreement.


Omdat we de situatie na 31 mei 2020 nog niet kunnen overzien adviseren we jullie dringen om geen kosten te maken zolang niet zeker is welke formele richtlijnen er op dat moment gelden vanuit de Nederlandse of de lokale overheid.

Het Nationaal Agentschap Jeugd is bereikbaar via telefoonnummer 030 – 2306 344. Omdat we binnen Erasmus+ Jeugd ook de richtlijnen van de Nederlandse overheid opvolgen werken onze collega’s volledig vanuit huis. Hierdoor kan het voorkomen dat we telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Heb je een dringende vraag? Stuur ons dan een e-mail naar erasmusplus@nji.nl en vermeld duidelijk in de onderwerpregel dat het om een spoedvraag gaat.

Deelnemers en vrijwilligers adviseren wij om in eerste instantie contact op te nemen met de organisatie van het betreffende project.