Contactgegevens programmabeheerders per actielijn (po-vo-ho)

Meerdere sectoren

Wij hebben alle projectcoördinatoren Erasmus+ een aanvullende instructie over het coronavirus gestuurd. Daarin wordt aangegeven welke procedure kan worden gevolgd bij het aanvragen van een force majeure. Als u deze niet hebt ontvangen en daar wel behoefte aan hebt, kunt u voor vragen met betrekking tot het primair, voortgezet en hoger onderwijs contact opnemen met de betreffende programmabeheerder.

Primair en voortgezet onderwijs

KA101 (mobiliteit PO/VO)

 KA201 (Strategische partnerschappen PO/VO)

 KA229 (School Exchange Partnerships tussen scholen PO/VO - docenten en leerlingen)

KA219 (School Exchange Partnerships tussen scholen)

Hoger onderwijs

KA103 (mobiliteit HO)

KA107 (mobiliteit HO, buiten Europa/partnerlanden)

KA203 (Strategische partnerschappen HO)

Voor overstijgende vragen:

Andere sectoren

  • Voor mbo-instellingen en organisaties die volwasseneneducatie bieden: neem contact op via mbo-ve@erasmusplus.nl of 073 6800 762;
  • Voor projectcoördinatoren die vragen hebben over het toepassen van de ‘force majeure’ op jeugd- en jongerenwerk en buitenschoolse projecten: neem contact op via erasmusplus@nji.nl of 030 2306 344. 
  • Studenten, docenten of andere deelnemers aan het programma (zowel Nederlandse als degene die vanuit een ander land in Nederland deelneemt aan een project) kunnen voor vragen over het coronavirus contact zoeken met de instelling van waaruit zij het project uitvoeren.

Check regelmatig onze website voor de laatste updates omtrent het coronavirus en de consequenties voor het programma Erasmus+.