Colofon

Het subsidieprogramma Erasmus+ wordt uitgevoerd door twee Nationale Agentschappen: het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd. Nuffic, CINOP en het Nederlands Jeugdinstituut vormen samen deze Nationale Agentschappen, in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training 

Nuffic 

primair en voortgezet onderwijs en hoger onderwijs

Nuffic is hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. 

Contactgegevens:
Kortenaerkade 11 | Postbus 29777 | 2502 LT Den Haag | Tel.: 070 4260 260 | po-vo-ho@erasmusplus.nl

CINOP

middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Stichting CINOP is een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. De stichting werkt voor overheden, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktpartijen en het (georganiseerde) bedrijfsleven. Nationaal en internationaal. 

Contactgegevens:
Stationsplein 14 | Postbus 1585 | 5200 BP ’s-Hertogenbosch | Tel.: 073 6800 762 | mbo-ve@erasmusplus.nl

 

Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd

Nederlands Jeugdinstituut 

buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk  

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

Contactgegevens:
Catharijnesingel 47 | Postbus 19221 | 3501 DE Utrecht | Tel.: 030 2306 344 | erasmusplus@nji.nl

Nieuw bezoekadres:
Per 1 september 2020 verhuist het Nederlands Jeugdinstituut naar
Churchilllaan 11 in Utrecht.