Bibliotheek

Zoek in onze uitgebreide digitale bibliotheek en vind alle benodigde documenten voor het aanvragen van subsidie of het uitvoeren van een project. Gebruik de filter of zoek op trefwoord!

Filter

Beleid en relevante thema's po vo

Overzicht van het beleid en de relevante thema's in het primair- en voortgezet onderwijs

Primair en voortgezet onderwijs
 • Jaar: 2018
 • Type: Mobiliteit KA1
 • Projectfase: Subsidiemogelijkheden

Algemene folder Erasmus+ Meer Perspectief

Informatie over de mogelijkheden en doelgroepen van het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk
 • Jaar: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
 • Type: Mobiliteit KA1
  Strategische partnerschappen KA2
  Beleidsontwikkeling KA3
 • Projectfase: Subsidiemogelijkheden

Erasmus+ Sport

Projectmogelijkheden voor (inter)nationale samenwerking, uitwisseling van kennis, ideeën en methoden.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk
 • Jaar: 2017, 2018, 2019, 2020
 • Projectfase: Subsidiemogelijkheden

Factsheet Erasmus+ Sport

Informatie over de EU-doelstellingen wat betreft sport

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk
 • Jaar: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
 • Projectfase: Subsidiemogelijkheden

Mid Term Evaluatie Erasmus+

Een nationaal rapport over de implementatie en impact van Erasmus+ tot nu toe, ten behoeve van de Mid Term Review van Erasmus+ in de gehele Europese Unie

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk
 • Jaar: 2017, 2018, 2019, 2020
 • Type: Mobiliteit KA1
  Strategische partnerschappen KA2
  Beleidsontwikkeling KA3
 • Projectfase: Subsidiemogelijkheden

A practical guide for school leaders

Ondersteunend document: Deze gids maakt duidelijk welke mogelijkheden subsidies van Erasmus+ bieden om de kwaliteit van het onderwijs op scholen te verbeteren.

Primair en voortgezet onderwijs
 • Jaar: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
 • Type: Mobiliteit KA1
  Strategische partnerschappen KA2
 • Projectfase: Subsidiemogelijkheden

Filteren op

Doelstellingen en methode
Mobiliteit
Subsidiemogelijkheid

Reset filters