Project Results Platform handleiding

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk
  • Jaar: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
  • Type: Mobiliteit KA1
    Strategische partnerschappen KA2
    Beleidsontwikkeling KA3
  • Projectfase: Projectuitvoer

Handleiding voor het gebruik van het Project Results Platform