Erasmus+ 2018 in beeld

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk
  • Jaar: 2018
  • Type: Mobiliteit KA1
    Strategische partnerschappen KA2
    Beleidsontwikkeling KA3
  • Projectfase: Subsidiemogelijkheden

Beeldjaarverslag | highlights van verschillende projecten en activiteiten