Annex V - Partner Mandate

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk
  • Jaar: 2019
  • Type: Mobiliteit KA1
    Strategische partnerschappen KA2
    Beleidsontwikkeling KA3
  • Projectfase: Projectuitvoer