Word wegwijs met de roadmaps Erasmus+ Call 2019

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 3 oktober 2019

Wil je subsidie aanvragen of heb je een toegekend Strategisch partnerschap of mobiliteitsproject?

De roadmap is een hulpmiddel tijdens het proces van aanvragen, uitvoeren en het dissemineren van projectresultaten van je project. Het geeft je verwijzingen naar aandachtspunten, activiteiten en documenten die je als projectaanvrager of projectuitvoerder nodig hebt. Hieronder vind je de beschikbare roadmaps voor de verschillende actielijnen:

Overzicht roadmaps

Strategische partnerschappen

  • Roadmap Strategische partnerschappen middelbaar beroepsonderwijs KA202 (spread pages)
  • Roadmap Strategische partnerschappen hoger onderwijs KA203 (spread pages)
  • Roadmap Strategische partnerschappen volwasseneneducatie KA204  (spread / pages)

Mobiliteit

  • Roadmap Mobiliteit voor professionals in het primair en voortgezet onderwijs KA101 (spread / pages)  
  • Roadmap Mobiliteit met partnerlanden hoger onderwijs KA107 (spread / pages)
  • Roadmap Lerende mobiliteit in de volwasseneneducatie KA104 (spread pages)

De brochures zijn gratis op te vragen.