Wint jouw talenproject de hoofdprijs van het Europees Talenlabel 2019?

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 17 september 2019

Schrijf je voor 30 september 2019 in voor het Europees Talenlabel, dé Europese prijs voor innovatieve talenprojecten!

Wat is het Europees Talenlabel?

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder alle Europeanen - in het ideale geval beheerst iedere Europese burger naast zijn of haar moedertaal nog twee andere EU-talen.

Naast klassikaal talenonderwijs zijn vernieuwende didactische methoden essentieel om leerlingen te inspireren én te motiveren om meerdere vreemde talen te leren - daarom wil de Europese Commissie met behulp van het Europees Talenlabel aandacht geven aan vernieuwende talenprojecten met een creatieve en originele aanpak.

Het Europees Talenlabel is dé Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten: deze prijs beloont nieuwe technieken in het vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en good practices. De prijs wordt jaarlijks in elk deelnemend land in Europa uitgereikt. 

Thema "Samen sterk: taal en inclusie"

Het thema van het Europees Talenlabel 2019 is: “Samen sterk: taal en inclusie”.

Het Europees Talenlabel gaat dit jaar op zoek naar projecten die bijdragen aan inclusie in de breedste zin van het woord: denk aan taalprojecten die onderling begrip en betrokkenheid bevorderen, of via het gebruik van taal een verbinding leggen. Met dit thema sluiten het Europees Talenlabel aan bij de Europese prioriteit Language Friendly Society: de ontwikkeling van betere en meer inclusieve scholen en de ondersteuning van leerkrachten en schoolhoofden om diversiteit te omarmen.

Elk taalproject mag zich inschrijven, inclusief NT2.

Voor wie?

 • alle onderwijsinstellingen in primair, voortgezet, hoger onderwijs en mbo, het bedrijfsleven en de talensector
 • maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea

Schrijf je nu in!

Je kunt je inschrijven tot 30 september 2019. 

De genomineerden krijgen halverwege oktober 2019 een uitnodiging voor het presenteren van hun project tijdens de Landelijke Studiedag Levende Talen op 1 november 2019 in Utrecht.

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je project is innovatief, origineel en creatief.
 • Je project zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
 • Je project is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
 • Je project is overdraagbaar.
 • Je project is internationaal georiënteerd.
 • Je project is gerelateerd aan het thema van 2019 “Samen sterk: taal en inclusie”.

Procedure en uitreiking

Een deskundige jury beoordeelt de inschrijvingen voor het Europees Talenlabel. Tijdens de Landelijke Studiedag Levende Talen op 1 november 2019 presenteren alle genomineerden zich aan de jury en het publiek. De jury en het publiek kiezen daarna de winnaars.

De jury van het Europees Talenlabel bestaat uit diverse taal- en onderwijsexperts.

De prijswinnaars ontvangen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook ontvangen de winnaars een geldbedrag en mogen de winnaars het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken voor hun winnende projecten.

De volgende prijzen zijn te winnen:

 • 1e prijs: € 5.000
 • 2e prijs: € 2.000
 • 3e prijs: € 1.000
 • publieksprijs: € 1.250

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met projectmedewerker Joany Doornik van Nuffic (tel. 070 4260 200 | e-mail talenlabel@nuffic.nl).