Waar is de vlag van Erasmus+?

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Toegekende projecten hebben van het NA Erasmus+ een vlag ontvangen, die wordt gebruikt bij projectbijeenkomsten in binnen- en buitenland. Waar is de vlag van Erasmus+ gespot?

Erasmus+ QUES bij Fundação AFID Diferença in Lissabon | ve

QUES bij Fundação AFID Diferença in Lissabon | ve

Op 27 en 28 juni 2019 heeft de derde bijeenkomst van het project Erasmus+ Quality Development of Employment Specialists (QUES) in Lissabon plaatsgevonden. Met partners uit Litouwen, Slovenië, Duitsland, Portugal en Nederland onderzoekt QUES nieuwe concepten en instrumenten die coaches kunnen gebruiken bij de acquisitie van vacatures, bemiddeling en plaatsing van werkzoekenden met een beperking. Uit Nederland nemen Werkpad, Disworks en FlexPay (coördinator) deel. 

In Lissabon waren de samenwerkingsparners te gast bij Fundação AFID Diferença: deze stichting steunt op een duurzame wijze een zeer brede groep mensen met een beperking, waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan het (alsnog) verkrijgen van een plaats op de arbeidsmarkt. Een mooi voorbeeld van AFID is de grootste vestiging van IKEA in Lissabon, waar diverse werknemers met een beperking gezien worden als een volwaardige collega en een reguliere salaris ontvangen. AFID verzorgde de bemiddeling, de plaatsing én de job coaching. (juli 2019)

Voorbereidend Bezoek 'Be The Change' in Armenië | jeugd

Op 7 en 8 juni vond het voorbereidend bezoek van jongerenuitwisseling 'Be The Change' plaats, waarbij de partners uit Armenië, Montenegro, Italië, Kroatië en Cyprus voorbereidingen hebben getroffen voor de uitwisseling. Deze vindt plaats van 18 tot en met 27 augustus; dan vindt de vlag haar weg weer terug naar Armenië. (juni 2019)

Projectmeeting ReValue | ve

Projectmeeting ReValue | ve

''De vlag was van 28 tot 31 augustus 2018 in Telsiai (Lithouwen) voor een projectmeeting in het kader van het project ''ReValue''. EDOS Foundation uit Bemmel is hierin een van de projectpartners. Het project komt voort uit het ''TCA Recognition and Validation in Adult Education'' dat in het najaar van 2016 plaatsvond in Toledo. EDOS Foundation nam hieraan deel op uitnodiging van het NA Erasmus+. Meer informatie over het project is te vinden op www.edosfoundation.com'' (augustus 2018)

Validation festival | ve

Validation festival | ve

Op 14 en 15 juni 2018 was de vlag in Brussel, op het door de Europese Commissie georganiseerde Validation Festival. EDOS Foundation presenteerde daar de eindproducten van haar projecten Erasmus+ ''VaPoVo'' en ''Volcar'': een aantal trainingen over ''Validation'', op maat gemaakt voor vrijwilligersorganisaties.'' (juni 2018)

Projectbezoek Finland | mbo

'Een kijkje bij de buren: Educatie als sleutel voor integratie van migranten' | ve

Collega's van het Friesland College, FC Extra, gingen van 22 t/m 26 april 2018 naar Finland i.h.k.v. het Erasmus+ KA1-project. "Met dit project gaan onze collega's op zoek naar nieuwe methodieken door kennisdeling met verschillende Europese landen. We bezochten het Turku Vocational Institute in Turku en het Institute of Adult Education en het Diaconia College of Finland in Helsinki. We maakten kennis met het Finse onderwijssysteem en de verschillende programma's die deze scholen op het gebied van migrantenonderwijs verzorgen." (april 2018)

Learning Outcomes in Accordance with the Skills Agenda - LOASA | mbo

Learning Outcomes in Accordance with the Skills Agenda - LOASA | mbo bedrijfsleven

De onderwijs- en bedrijfspartners van het KA2-project LOASA hebben de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Europea International-netwerk benut om aansluitend een gezamenlijk multiplier event te organiseren. Deze bijeenkomst vond plaats op 6 april 2018 in Blainville-sur-Mer, Normandië. De projectpartners deelden er hun intellectual outputs met zo’n 100 mensen uit 25 verschillende EU lidstaten en faciliteerden bredere implementatie in Europa met een workshop. Meer info over de projectuitkomsten op http://loasa.eu (april 2018)

Groepsfoto Studiereis The Dutch Alliance | mbo

Studiereis The Dutch Alliance (TDA) | mbo

De studiereis is een onderdeel van een driedelige leergang waar in drie verschillende contexten (Nederland, Finland en Duitsland) vijf perspectieven op employability aan bod komen. Alle deelnemende onderwijspartners waren uitgenodigd om een bedrijfspartner mee te nemen naar Tampere in Finland. (maart 2018)