Vragenlijst nieuwsbrief Erasmus+

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 31 mei 2018

Na de vernieuwing van de website is nu onze nieuwsbrief aan de beurt. Hierbij hebben we jullie hulp hard nodig!

Om de nieuwsbrief beter aan te laten sluiten bij jullie wensen en behoeften zijn we bezig met een onderzoek naar de nieuwsbrief. Om jullie mening te peilen hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Het invullen duurt ongeveer drie minuten.

Heel erg bedankt voor jullie tijd en moeite.