Vraag- en antwoordsessie aanvraagformulier KA2 Call 2019

Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Webinar voor projectaanvragers Strategische partnerschappen (KA2)

Ben je een KA2-projectaanvraag aan het schrijven voor de sectoren mbo of de volwasseneneducatie? Noteer deze datum dan in je agenda en neem deel aan het Webinar over het aanvraagformulier!

Voor de KA2 call 2019 werkt de Europese Commissie met een nieuw aanvraagformulier. Er zijn vanuit heel Europa meldingen gedaan door de eerste gebruikers. Voor het correct invullen van de velden in het formulier hebben we enkele tips. Deze delen we graag live op 12 maart 2019 via een Webinar. Er is dan ook gelegenheid voor het stellen van vragen.