Voorstel uitbreiding programma Erasmus+ na 2020

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 31 mei 2018

Twaalf miljoen personen moeten van 2021 tot en met 2027 kunnen meedoen aan Erasmus+. De Europese Commissie wil daarvoor 30 miljard euro beschikbaar stellen. Op 30 mei werd het nieuwe voorstel gepresenteerd. In 2018 wordt hier verder over onderhandeld en een akkoord zou moeten volgen in 2019.

Het voorgestelde bedrag is een verdubbeling ten opzichte van het lopende budget (2014 - 2020) en een beoogde verdrievoudiging van het aantal deelnemers. Met het voorgestelde budget zullen veel meer mensen kunnen deelnemen aan verschillende soorten uitwisselingen en projecten. Dit in vergelijking met vier miljoen mensen in het huidige programma Erasmus+. 

Met de presentatie van dit voorstel heeft de Commissie gevolg gegeven aan het verzoek van de Europese Raad uit december 2017. Hierin werd opgeroepen om mobiliteit en uitwisselingen te intensiveren, onder meer door middel van een versterkt een uitgebreid programma Erasmus+.

Het nieuwe programma blijft zich richten op de sectoren primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, volwasseneneducatie, jeugd en sport. Binnen het programma krijgen ook kansarmere jongeren betere mogelijkheden om mee te doen, bijvoorbeeld via virtuele uitwisselingen of kortere perioden in het buitenland. Om de administratieve lasten voor deelnemers te verlagen worden online formulieren geïntroduceerd. De structuur van het programma en de drie Key Actions blijven nagenoeg gelijk in het nieuwe voorstel, echter is het voorstel om de naam te veranderen van Erasmus+ naar Erasmus.

Het vervolgprogramma zal een belangrijke bouwsteen zijn bij de totstandkoming van een Europese onderwijsruimte. Daarbij is tijd doorbrengen in een andere lidstaat - studeren, leren of werken - de standaard geworden. Zo draagt het bij aan de doelstellingen van de nieuwe EU-strategie voor jongeren. 

Lees verder op de website van de Europese Commissie.