Skip naar content

Voorlichtingssessies Centrale Acties

Call 2023

EU-gebouw

Centrale acties

Wist je dat er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor het onderwijs en de jeugdsector zijn? Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Voorlichtingssessies Centrale Acties

In november en december 2022 organiseert de Europese Commissie verschillende online events.

Hoger onderwijs Jeugd & jongerenwerk

Online Info Session | Erasmus+ programme - Capacity Building in Higher Education

  • 9 december 2022, 10.00-12.30 uur
  • hoger onderwijs

Tijdens deze online informatiesessie Capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs in het Hoger Onderwijs wordt ingegaan op wat er nieuw is ten opzichte van vorig jaar en hoe je een goede aanvraag kunt indienen. De voertaal van deze online sessie is Engels.

Online info session: Capacity Building in the field of Youth (CBY) 2023

  • 12 december 2022, 10.00-12:00 uur
  • jeugd

Tijdens deze online informatiesessie wordt ingegaan op de aanvraag voor capaciteitsopbouw jeugd en hoe je je goed kunt voorbereiden op je aanvraag. De voertaal van deze online sessie is Engels.

Online info session: European Youth Together (EYT) 2023

  • 15 december 2022, 14.00-16:00 uur
  • jeugd

Tijdens deze online informatiesessie leer je meer over de aanvragen voor European Youth Together en hoe je een kwalitatief goede aanvraag kunt indienen. De voertaal van deze online sessie is Engels.

Vragen? Laat het ons weten!

Als je specifieke vragen hebt voor deze online sessies, neem dan contact op met programma-adviseur Madalena Pereira.