Skip naar content

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Voorlichtingsbijeenkomsten, adviesgesprekmomenten en inloopspreekuren

Om je te ondersteunen bij de voorbereiding op de deadlines voor subsidieaanvragen, organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ voorlichtingsbijeenkomsten, adviesgesprekken en inloopspreekuren.

Primair en voorgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

In het najaar van 2021 zal er in een tweede call komen voor de volgende subsidieaanvragen:

Ook kunnen organisaties dit jaar weer een aanvraag voor een Erasmus Accreditatie indienen (KA120 Mobiliteit, deadline 19 oktober).

Om je te ondersteunen bij de voorbereiding van je subsidieaanvraag, organiseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ voorlichtingsbijeenkomsten, adviesgesprekmomenten en inloopspreekuren.

Online informatiebijeenkomst Erasmus Accreditatie KA120

 • Datum: 7 juni 2021, 15.30-17.00 uur
 • Online bijeenkomst
 • Onderwijssectoren: primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie

Online informatiebijeenkomst Short Term Projects KA122

 • Datum: 15 juni 2021, 15.30-17.00 uur
 • Online bijeenkomst
 • Onderwijssectoren: primair en voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie

Online inloopspreekuren volwasseneneducatie (Short Term Projects KA122, Erasmus Accreditatie KA120 en Small Scale Partnerschappen KA2)

 • Inloopspreekuur dinsdag: 15.00-16.00 uur
 • Data: dinsdag 6 juli, 20 juli, 10 augustus, 24 augustus 
 • Online bijeenkomst
 • Onderwijssectoren: volwasseneneducatie
 • Inloopspreekuur vrijdag: 10.00-11.00 uur
 • Data: vrijdag 10 september, 1 oktober, 15 oktober
 • Online bijeenkomst
 • Onderwijssectoren: volwasseneneducatie

Online informatiebijeenkomst Small-scale Partnerschips

 • Datum: 14 september - save the date, mogelijkheid tot aanmelden volgt.
 • Online bijeenkomst
 • Onderwijssectoren: primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie

Adviesgesprekken volwasseneneducatie (Short Term Projects KA122, Erasmus Accreditatie KA120 en Small Scale Partnerschappen KA2)

Het is op 23 juni en 23 september mogelijk om een adviesgesprek van 30 minuten in te plannen met één van onze adviseurs voor de sector volwasseneneducatie:

 • woensdag 23 juni, tussen 9:00-12:00 uur.
 • vrijdag 23 september, tussen 11:00-14:00 uur.

Aanmelden? Stuur een e-mail naar ons team via ve@erasmusplus.nl, o.v.v. Online adviesgesprekken 23 juni/23 september, en geef aan op welke datum je een gesprek zou willen inplannen. 

Om het gesprek goed te kunnen voeren vragen wij aan organisaties om ter voorbereiding een projectopzetformulier KA1/KA2 in te vullen en op te sturen. 

Ben je verhinderd op 23 juni of 23 september? Geef dit dan aan in je e-mail, dan bieden wij je de mogelijkheid om op een ander moment een adviesgesprek in te plannen.