Skip naar content

Winnaar Europees Talenlabel 2021 bekend

Virtual Language app op tweede plek Europees Talenlabel 2021

Het project Digi+ van NHL Stenden Hogeschool in Emmen is de winnaar van het Europees Talenlabel 2021, de Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Op de tweede plaats staat Virtual Language app van NHL Stenden Hogeschool/Mercator Europees Kenniscentrum, als project van een Erasmus+ Strategisch Partnerschap.

Primair en voorgezet onderwijs

Project Digi+ sleepte ook de publieksprijs in de wacht. Het is een digitale tweetalige leermethode Nederlands-Duits voor de middenbouw van het basisonderwijs, die aan beiden kanten van de grens kan worden gebruikt. In een mooi vormgegeven multimodale leeromgeving leren de leerlingen op een afwisselende manier over buurtaal, buurcultuur en zaakvakthema’s.

Virtual Language app op plek 2

De tweede prijs van het Europees Talenlabel 2021 gaat naar het project Virtual Language app, een Europees initiatief van NHL Stenden Hogeschool/Mercator Europees Kenniscentrum en resultaat van een Erasmus+ Strategisch Partnerschap. Het project is gericht op het verwelkomen en benutten van meertaligheid in het (basis)onderwijs. Het bestaat uit twee digitale componenten: een online toolkit voor leerkrachten en een augmented reality (AR) multiplayer spel voor leerlingen.

De toolkit bevat mooi didactisch filmmateriaal en een sectie met expertantwoorden op vragen van leraren. De AR-game is zeer innovatief en kan in iedere klas gespeeld worden. In het spel kunnen kinderen met wel veertien verschillende talen kennismaken.

Derde prijs voor project PraktiTrans

De derde prijs gaat naar het project PraktiTrans, dat een breed pallet aan digitale producten biedt om mensen aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens met elkaar te verbinden.

Over het Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.