Vier Nederlandse universiteiten maken deel uit van de eerste zeventien “Europese universiteiten”

Hoger onderwijs

De Europese Commissie heeft vandaag de eerste zeventien “Europese universiteiten” bekendgemaakt. In Nederland behoren Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam en Maastricht University tot vier van de eerste zeventien “Europese universiteiten”.

Het unieke initiatief “Europese universiteiten” van de Europese Commissie (in het kader van het Europese subsidieprogramma Erasmus+) draagt bij aan een gezamenlijke Europese onderwijsruimte. 

Voor dit initiatief, dat in samenwerking met EU-lidstaten, studentenorganisaties en hogeronderwijsinstellingen werd ontwikkeld, is in totaal 85 miljoen euro beschikbaar gesteld. In het najaar van 2019 zal een tweede oproep voor "Europese universiteiten" worden gelanceerd

Rolmodel voor de Europese universiteit van de toekomst

“Europese universiteiten” zijn internationale netwerken van Europese hogeronderwijsinstellingen, die een langetermijnstrategie delen en de Europese waarden en identiteit bevorderen. Elk netwerk bestaat uit gemiddeld zeven instellingen voor hoger onderwijs uit alle delen van Europa. Het initiatief van de Europese Commissie is bedoeld om de mobiliteit van studenten en onderwijsmedewerkers te vergroten (studenten kunnen bijvoorbeeld een diploma behalen door studies in verschillende EU-landen te volgen). Ook de kwaliteit, het inclusieve karakter en het internationale concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs wordt hiermee bevorderd. Elk netwerk bestaat uit gemiddeld zeven instellingen voor hoger onderwijs uit alle delen van Europa. 

Het initiatief is een direct gevolg van de conclusies van de Europese Raad van 14 december 2017, waarin de EU-lidstaten, de Raad en de Europese Commissie werden verzocht om verder te werken aan “het bevorderen van de ontwikkeling, uiterlijk in 2024, van een twintigtal ‘Europese universiteiten’”.

Tibor Navracsics, Eurocommissaris voor onderwijs, cultuur, jongerenzaken en sport, geeft in het persbericht van de Europese Commissie aan:

"Ik ben verheugd over de ambitie van de eerste zeventien Europese universiteiten, die als rolmodel voor andere universiteiten in de EU zullen fungeren. [...] Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief, een belangrijke bouwsteen van de Europese onderwijsruimte, een echte game changer voor het hoger onderwijs in Europa zal zijn, die uitmuntende kwaliteit en inclusie zal bevorderen".

"Ik ben verheugd over de ambitie van de eerste zeventien Europese universiteiten, die als rolmodel voor andere universiteiten in de EU zullen fungeren."

Tibor Navracsics, Eurocommissaris voor onderwijs, cultuur, jongerenzaken en sport

Vier Nederlandse universiteiten betrokken bij “Europese universiteiten”

De oproep tot het indienen van voorstellen van oktober 2018 (in het kader van het Europese subsidieprogramma Erasmus+) heeft geleid tot aanvragen van 54 allianties, bestaande uit meer dan 114 hogeronderwijsinstellingen uit 24 lidstaten. In Nederland behoren Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam en Maastricht University tot vier van de eerste zeventien internationale netwerken van "Europese universiteiten".

Maastricht University is een van de universiteiten die onderdeel uitmaakt van het geselecteerde internationale netwerk Young Universities for the Future of Europe (YUFE). Martin Paul, bestuursvoorzitter van de UM en voorzitter van de YUFE-alliantie, geeft aan: “We kijken ernaar uit om een wezenlijke bijdrage te leveren aan deze unieke ontwikkeling van het Europese hoger onderwijs.” 

Illustratie: kaart YUFE-project (c) Maastricht University.