Update nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 1 november 2020

In 2021 zal het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 van start gaan! In de nieuwsbrief en op de website van de Nationale Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd zullen we je komende tijd op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en nieuws over het nieuwe programma Erasmus+ voor onderwijs, training, jeugd en sport.

Online informatiebijeenkomsten Erasmus+: op weg naar 2021-2027

In november 2020 worden er online informatiebijeenkomsten voor alle onderwijssectoren georganiseerd. Erasmus+ Jeugd organiseert in januari 2021 tevens een informatiebijeenkomst voor jeugd- en jongerenwerkers en organisaties die met jongeren werken. We besteden tijdens deze bijeenkomsten ook al aandacht aan het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 en het calljaar 2021.

Let op: dit betreffen nog geen voorlichtingsbijeenkomsten voor de nieuwe calls, omdat nog niet alle details bekend zijn.

We delen in deze bijeenkomsten wel graag alle informatie met je die nu al beschikbaar is.

Meld je nu aan!

Online voorlichtingsbijeenkomsten Erasmus+ Call 2021 

De voorlichtingsbijeenkomsten voor het calljaar 2021 worden in januari en februari 2021 georganiseerd.

Save the date!

  • Primair en voortgezet onderwijs - datum volgt.
  • Middelbaar beroepsonderwijs - datum volgt.
  • Hoger onderwijs - datum volgt.
  • Volwasseneneducatie - datum volgt.
  • Jeugd & jongerenwerk - 14 januari 2021, 14.00-17.00 uur

Houd de agenda en deadlines op onze website en onze nieuwsbrief in de gaten!

Erasmus Accreditatie

Een van de belangrijkste wijzigingen in het programma 2021-2027 is de mogelijkheid om een Erasmus Accreditatie aan te vragen.

Accreditatie voor po-vo, mbo en ve

Instellingen in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en organisaties in de volwasseneneducatie die in het bezit zijn van een Erasmus Accreditatie doorlopen het proces voor nieuwe aanvragen eenvoudiger en sneller.

Accreditatie voor jeugd & jongerenwerk

Organisaties met een Erasmus Accreditatie in het toekomstige programma van Erasmus+ Jeugd vragen veel eenvoudiger mobiliteitsprojecten aan en krijgen zo de ruimte zich te focussen op de ontwikkeling van hun internationale activiteiten.