Skip naar content

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Update deadlines centrale acties Call 2021

Wegens technische problemen heeft de Europese Commissie de deadline voor subsidieaanvragen verlengd voor de centrale acties Erasmus Mundus, KA2 Sport Acties en Samenwerkingspartnerschappen door Europese ngo's.

Alle sectoren

Dit besluit heeft geen invloed op de deadlines voor de subsidieaanvragen van de decentrale acties van de Call 2021.

Wat zijn centrale en decentrale acties?

Naast de mobiliteits- en samenwerkingsprojecten waarvoor je bij de Nationale Agentschappen Erasmus+ subsidie kunt aanvragen ('decentrale acties') zijn er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+. We noemen deze mogelijkheden ook wel ‘centrale acties’. Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel.