Update coronavirus

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 25 maart 2020

Wij krijgen - logischerwijs - veel vragen binnen over het coronavirus. Wij geven u via deze pagina de laatste updates over de consequenties van het coronavirus voor ons programma. Deze informatie heeft betrekking op projecten die door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd zijn toegekend.

Corona FAQ met meestgestelde vragen en antwoorden

Gepubliceerd op: 25 maart 2020

Wij hebben alle vragen die wij tot nu toe binnen hebben kregen over de gevolgen van het coronavirus voor het programma Erasmus+ op een rij gezet en met de bijbehorende antwoorden op onze website gepubliceerd (zie: Corona FAQ).

Deze veelgestelde vragen en antwoorden zijn bedoeld voor de projectcoördinatoren van onderwijsorganisaties en jeugdinstellingen en gaan alleen op voor de gevolgen van het coronavirus voor het programma van Erasmus+.

Deadlines subsidieaanvragen verlengd in verband met coronavirus

Gepubliceerd op: 19 maart 2020

Vanwege het coronavirus heeft de Europese Commissie meerdere deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen voor Erasmus+ verlengd. Lees het nieuwsbericht.

Update over ‘force majeure’

Gepubliceerd op: 18 maart 2020

Wij hanteren het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij het beantwoorden van de vraag of een geplande reis voor een project van Erasmus+ uitgesteld, geannuleerd of onderbroken moet worden. Check daarvoor de website van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders vanaf nu om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk.

  • Voor alle landen geldt vanaf nu minimaal de kleurcode oranje: alleen noodzakelijke reizen. Bij bestemmingen in rode en oranje gebieden is er altijd sprake van overmacht (force majeure).
  • Voor elke geplande reis voor een project van Erasmus+ die uitgesteld, geannuleerd of onderbroken moet worden, is zodoende vanaf nu sprake van overmacht (force majeure).
  • Uitgangspunt bij het toepassen van een ‘force majeure’ is dat de kosten van eventuele wijzigingen moeten passen binnen het toegekende bedrag zoals staat vermeld in de Grant Agreement.

Let op: het is van belang vooraf contact met ons te zoeken bij het uitstellen, annuleren of onderbreken van een project. Wij hebben alle projectcoördinatoren Erasmus+ een aanvullende instructie over het coronavirus gestuurd. Daarin wordt aangegeven welke procedure kan worden gevolgd bij het aanvragen van een force majeure. Als u deze aanvullende instructie niet hebt ontvangen en daar wel behoefte aan hebt, kunt u contact opnemen via:

  • Voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs: neem contact op met de betreffende programmabeheerder. Klik hier voor een overzicht met de contactgegevens per actielijn (po-vo-ho).
  • Voor mbo-instellingen en organisaties die volwasseneneducatie bieden: neem contact op via mbo-ve@erasmusplus.nl of 073 6800 762;
  • Voor projectcoördinatoren die vragen hebben over het toepassen van de ‘force majeure’ op jeugd- en jongerenwerk en buitenschoolse projecten: neem contact op via erasmusplus@nji.nl of 030 2306 344. 
  • Studenten, docenten of andere deelnemers aan het programma kunnen voor vragen over het coronavirus contact zoeken met de instelling van waaruit zij het project uitvoeren.

Let op: doordat omstandigheden in Europa snel veranderen kan ook dit advies worden bijgesteld. Check daarom regelmatig onze website.